Handelskammaren Mälardalen

Nyheter

Tullmyndigheten i Litauen skärper kontrollerna ytterligare

Tullmyndigheten i Litauen har infört ett nytt förfarande vid export för att få bukt med kringgåenden av sanktionerna mot Ryssland och Belarus.

Tullmyndigheten i Litauen har infört ett nytt förfarande vid export för att få bukt med kringgåenden av sanktionerna mot Ryssland och Belarus. Det nya förfarandet började tillämpas den 5 juni.

Tullverket har fått information om att tullmyndigheten i Litauen beslutat skärpa åtgärderna ytterligare. Från den 3 juli ställs krav på att tillverkarens deklaration lämnas till tullmyndigheten då varor som tillhör vissa, listade kategorier exporteras från EU till tredjeland.

Detsamma gäller då sådana varor vid transit genom EU transporteras i transit genom Ryssland eller Belarus.

Mer information hittar du på den litauiska tullmyndighetens webbplats.

Anneke Olsson

  • Exportadministratör
  • Handelsdokument och exportfrågor

Faktaruta

Tullverket arbetar för ett samhälle fritt från varor som hotar miljön eller människors hälsa och trygghet och där näringslivet konkurrerar på lika villkor.