Handelskammaren Mälardalen

Nyheter

Omvärldsspaning infrastruktur och logistik november

Omvärldsspaningen för november månad innehåller ett brett urval av nyheter. Bland annat gröna bränslen tar flyget över Atlanten, ny rapport visar betydelsen av en snabbare järnvägsförbindelse mellan Oslo-Stockholm för totalförsvaret och försvarsindustrin, lågkonjunkturen sänker trafiken i svenska hamnar & IRU varnar för överoptimistiska co2-mål i EU.

Flyg - Gröna bränslen tar flyget över Atlanten

En revolutionerande Boeing 787-flygning, enbart drivet av alternativa bränslen, står redo att lyfta från Londons Heathrow Airport till New Yorks JFK Airport.

Denna banbrytande flygning, som stöds av statlig finansiering, syftar till att demonstrera genomförbarheten av hållbara flygbränslen (SAF). Bränslet för resan kommer att utvinnas från restprodukter av fett och majsförädling.
Läs mer i Dagens Näringsliv.

Mer om flyg:

 

Järnväg - Ny rapport visar betydelsen av en snabbare järnvägsförbindelse mellan Oslo-Stockholm för totalförsvaret och försvarsindustrin

En ny rapport belyser vikten av fungerande järnvägslänkar mellan Oslo och Stockholm för Sveriges totalförsvar och försvarsindustri. Rapporten betonar att stråket, som sträcker sig i östvästlig riktning över Sverige och Norge, utgör en kritisk resurs för såväl totalförsvaret som försvarsindustrin i båda länderna.

- Det här understryker vikten av att investera i förbättringar av järnvägsförbindelsen mellan Oslo och Stockholm, både för att Sveriges totalförsvar och försvarsindustri, säger Jonas Karlsson, VD Oslo-Sthlm 2.55
Läs mer i Oslo-Sthlm 2.55 NewsDesk

Mer om järnväg:

 

Sjöfart - Lågkonjunkturen sänker trafiken i svenska hamnar

Sjöfartsverkets senaste statistik visar tydliga tecken på påverkan från den rådande lågkonjunkturen.

Godsvolymerna i de svenska hamnarna minskade med fyra procent under det tredje kvartalet jämfört med samma period förra året, en minskning som legat relativt stabil under året. Totalt lastades och lossades drygt 37 miljoner ton gods under det tredje kvartalet 2023, vilket är en minskning med cirka 1,6 miljoner ton jämfört med samma period förra året.

– Eftersom nio av tio varor av Sveriges import och export någon gång går via sjöfart är godsvolymerna en bra temperaturmätare på konjunkturläget, säger Niclas Härenstam.
Läs mer i Infrastrukturnyheter.

Mer om sjöfart:

 

Väg - IRU varnar för överoptimistiska co2-mål i EU

Internationella vägtransportunionen (IRU) uttrycker skarp kritik mot Europeiska parlamentets omröstning nyligen, där de anser att målen för nollutsläppsfordon är orealistiska. Utan laddstationer och planer för uppgradering av elnätet är till och med 2030 års mål på 30% en enorm utmaning, och nu siktar parlamentet på ett ännu högre mål om 45% inom bara sex år.
Läs mer i Dagens Näringsliv.

Mer om väg:

Thor-Björn Käck

  • Projektledare
  • Medlemskap, infrastruktur och internationell handel

Omvärldsspaning infrastruktur

Varje månad gör Handelskammaren Mälardalen en omvärldsspaning med nyheter, aktuell forskning, politisk debatt med mera. Handelskammarens Infrastruktur- och logistikbevakning innehåller lokala, nationella och internationella spaningar.