Handelskammaren Mälardalen

Nyheter

Örebro län i framkant inom Tech i Sverige

Handelskammaren Mälardalen samlar vid flera tillfällen, sina medlemmar inom IT-branschen för att nätverka, utvecklas och få nya kunskaper. Vid årets sista träff var programmet fyllt av spännande spaningar och statistik om hur det går för länet och branschen. Bland annat färska siffror från TechSverige om hur det går för branschen och Örebro län.

”Vår känsla av att Örebro län är en stark techregion bekräftades idag” säger Oskar Axelsson, VD på Handelskammaren Mälardalen ”TechSveriges rapport visar att Örebro län är i framkant i Sverige inom tech och att regionen bidrar positivt till Sveriges BNP.

Den här gången genomfördes träffen hos det nystartade bolaget Aspire, som är en sammanslagning av Attentec och systemutvecklingsdelen på Nethouse. vVD Anna Elmsjö berättade om fokus på framtiden och hur man arbetar med den senaste tekniken. Nätverket roterar mellan olika företag. ”Nätverket synliggör och lyfter branschen och dess gemensamma utmaningar för att skapa möjligheter till att växa mer” berättar Oskar Axelsson.

Christina Ramm-Ericson, Näringspolitisk chef för bransch- och arbetsgivarorganisationen TechSverige, presenterade en färsk rapport om den svenska Techbranschen.

En bransch som sysselsätter mer än en kvarts miljon människor, med en omsättning över tusen miljarder, vilket motsvarar ungefär lika mycket som vi köper livsmedel för under ett år. På 15 år har även branschen fördubblat sitt exportvärde. Samtidigt ökar den globala techkonkurrensen.

TechSverige har i sin rapport sett att andra länder springer mycket fortare än Sverige, vi ligger helt enkelt efter, trots att det går så bra. Men hur ser då prognoserna ut fram till 2026? På sikt rör sig Techbranschen mot en ökning och ett BNP på 10%, men exakt hur det kommer bli är svårt att säga enligt TechSverige. Mycket beror på hur stor påverkan världsläge och ekonomi har framöver.

Glädjande nog för länet är att rapporten från TechSverige visar att Örebro län, tillsammans med Östergötlands län positivt sticker ut. Tillväxtbidraget har ökat kraftigt i länen och växt snabbast. Det finns många aspekter på varför det kan se ut så här. Bland annat kan det ha att göra med den centrala placeringen, att samarbeten fungerar bra mellan privata och offentliga parter eller det faktum att Örebro län är bra på att marknadsföra sig som en Tech hubb via olika kampanjer, beskriver Christina Ramm-Ericsson.

Så vad behövs för att komma i kapp resten av världen? TechSverige eftersöker en mer tydlig riktning från politiskt håll, en framtidsorienterad techpolitik med fler konkreta mål. Dessutom behöver potential frigöras i den digitala infrastrukturen och Sverige behöver ha som mål att ha den bästa techkunskapen.

System- och mjukvaruutvecklare är Sveriges 5:e vanligaste yrke. Ett yrke som inte heller ser ut att minska framöver.

TechSverige har prognoser på att 70 000 personer saknas inom branschen. Antalet som söker sig till utbildningar inom IT ökar varje år, där bland annat skolformen Yrkeshögskolan växt senaste åren. Av alla sökande är det knappt 30% som är kvinnor och väljer en utbildning inom IT. En siffra som behöver öka för att fylla alla 70 000 platser som står lediga runt om i Sverige.

Men en baksida av det ökade söktrycket är att det är ca 50% av de som startar en utbildning inom IT som väljer att avsluta sin utbildning innan avklarad examen.

Systemvetenskapliga programmet på Örebro Universitet har tittat på innehållet i sin utbildning för att förändra både kursinnehåll och undervisningsformer för att öka jämställdheten i branschen. Tanja E. Havstorm, Researcher and Lecturer in Information systems på Örebro Universitet, berättade om den forskning som görs kring jämställdhet och vad som kan ligga bakom att antalet sökande inte är mer jämt mellan könen. Redan från nollningsförfarande har brister upptäckts och till exempel har arbetsuppgifter upptäckts vara utformade på ett exkluderande sätt. Universitetet har därför förändrat både kursinnehåll och undervisningsformer för en bättre matchning för studenterna som genomför utbildningen.

Det Tanja E. Havstorm även lyfte, som fick många IT-företag att höja på ögonbrynen, var det faktum att studenter som börjar på universitetet idag saknar tillräckligt med grundläggande kunskap. Kunskap som tidigare studenter besuttit och som fram tills nu ansetts vara en självklarhet.

Det blir allt vanligare att elever inte vet vad en fil är, men som ändå sökt till systemvetenskapliga programmet” förklarar Tanja E. Havstorm.

Något som kan bli krångligt då utbildningen startar på en högre grundnivå. Yngre studenter är vana vid teknik, men på andra sätt. I form av sociala medier och att hantera mobil samt surfplattor, men att hantera en dator eller kunna begreppen är inte alls lika självklart längre. Vilket gör att det kan bli svårt att klara av utbildningen, och även det kan vara orsak till en del avhopp. Bilden av utbildningen kanske inte alltid stämmer överens med verkligheten, helt enkelt.

Författare:

Elise Fahlander

  • Kommunikationsansvarig

IT-gruppen, affärsnätverket för IT-branschen

Handelskammaren Mälardalen ansvarar för affärsnätverket och arbetar för att tillsammans med nätverksdeltagarna bidra till tillväxt och utveckling av branschen och som IT-städer i Mälardalen genom att driva påverkansfrågor och samverka kring kompetensförsörjning och evenemang. Intresserad av att gå med? Varmt välkommen att läsa mer.