Handelskammaren Mälardalen

Nyheter

Affärsnätverket People and Cultures besök på Loka Brunn

Affärsnätverket People and Culture besökte nyligen Loka Brunn och Grythyttans Gästgivaregård för en unik konferensupplevelse.

Under besöket utforskade vi Loka Brunns historiska spa och deltog i en exklusiv rundvandring i Gästgivaregårdens imponerande vinkällare, där vice VD Marie Dahlgren presenterade en av Sveriges äldsta vinsamlingar.

Loka Brunn, med en historia som sträcker sig tillbaka till medeltiden, har länge varit en populär mötesplats. Grythyttans vinkällare, som är belägen i ett tidigare fångvalv från 1600-talet, innehåller tusentals värdefulla flaskor från distrikt över hela världen.

Detta besök kombinerade affärsutveckling och avkoppling, och gav oss en unik inblick i svensk historia och kultur.

Paula Byström

  • Projektledare
  • affärsnätverk, hållbarhet, kommunikation och medlemskap

Faktaruta

  • 8-12 deltagare per grupp.
  • Varje träff leds av en erfaren nätverksledare som guidar gruppen.
  • 6 träffar/år à ca 4 timmar. Varje träff inkluderar en gemensam måltid.
  • Träffarna består av workshops, gruppdialoger och diskussioner.
  • Full sekretess säkerställs och grupperna sätts samman så inga konkurrenssituationer uppstår.
  • Löpande intag och nya grupper kan starta efterhand.

Om du vill fortsätta efter första året erhåller du en rabatt på 10%.