Stöd

Har du en idé som kan bidra till att minska samhällets klimatpåverkan? Då kan du söka en rad olika ekonomiska stöd för att utföra åtgärden.

Klimatklivet är ett investeringsstöd till lokala och regionala åtgärder som minskar utsläppen av koldioxid och andra gaser som påverkar klimatet. Andra önskade effekter är spridning av ny teknik, marknadsintroduktion, bättre hälsa och sysselsättning.

Genom olika typer av stöd bidrar Region Örebro län till en hållbar regional utveckling och tillväxt i hela länet. Här kan du som driver företag söka stöd för att utveckla och expandera din verksamhet. Vi finansierar även projekt som bidrar till att nå målen i den regionala utvecklingsstrategin.

Örebro kommuns miljödiplomering är ett enkelt, effektivt och billigt sätt att arbeta med miljö- och klimatfrågor, både för företag och organisationer. Om du bestämmer dig för att miljödiplomera ditt företag finns vi med som hjälp och stöd under arbetets gång.

Örebro läns energi- och klimatråd ska bidra till att öka takten i klimatomställningen. I rådet ingår näringsliv, kommuner, universitet och branschorganisationer.

Genom att arbeta effektivt med energi- och hållbarhetsfrågor bidrar du till en bättre miljö och får samtidigt en ökad konkurrenskraft. Som företagare kan du få inspiration, kunskap, analys och rådgivning från oss på Energikontoret. Vi hjälper även till med att hitta eventuella finansieringsstöd.

Den digitala plattformen självklart.nu underlättar för kommuner, företagare och privatpersoner att göra smarta och hållbara affärer med sociala företag i Örebro län. En webbplats där du enkelt får koll på företag som arbetar med sociala och miljömässiga mål.

Har du undrat vilka olika finansieringskällor för energi- och klimatrelaterade investeringar och projekt det finns i Sverige? De är många och de hanteras av ett flertal myndigheter, regioner och programkontor. Nu har LEKS sammanställt denna information för den som vill bidra till den gröna omställningen.

Jobbar ditt företag med att laga, sälja second hand, dela, låna ut eller återanvända? Då kan ditt företag ansöka om att bli Miljönär-vänlig märkt. Örebro kommun delar ut märkningen till de verksamheter som bidrar till hållbar konsumtion och på så sätt minskar mängden avfall i samhället.

Örebro kommun är diplomerad Fairtrade City sedan 2007. Det innebär att vi arbetar med etisk upphandling och information om etisk konsumtion. Diplomeringen Fairtrade City innebär också att det ska finns ett utbud av Fairtrade-märkta produkter i butiker, kaféer, hotell, restauranger och på arbetsplatser runtom i Örebro. Var med och bidra in till en mer rättvis kommun du också!

Råd

Du kan få expertstöd från energi- och klimatrådgivare.

Genom att arbeta effektivt med energi- och hållbarhetsfrågor bidrar du till en bättre miljö och får samtidigt en ökad konkurrenskraft. Som företagare kan du få inspiration, kunskap, analys och rådgivning från oss på Energikontoret. Vi hjälper även till med att hitta eventuella finansieringsstöd.

Energi- och klimatrådgivningen är en kostnadsfri och kommersiellt oberoende tjänst. Vi hjälper hushåll, små och medelstora företag, bostadsrättsföreningar och organisationer med tips och råd om hur du kan spara energi.

Timbanken är till för dig som vill utveckla ditt företag i Örebro län. Du får upp till fem timmar om året med en affärsrådgivare - välj själv vad du vill få bättre koll på.