En möjlighet att tillsammans med andra i samma roll och situation utbyta erfarenheter, kunskap och idéer

Nätverket är ett forum för inspiration där deltagarna delar med sig av varandras framgångar och utmaningar och tillsammans kommer på lösningar inom hållbarhetsområdet. Hållbarhetsnätverket gör att man får ett nätverk där man kan rådfråga och få hjälp om sådant som kan vara svårt att ta upp inom den egna organisationen och med hög komplexitet.

Nätverket bidrar både till inspiration, personlig utveckling, nya kontakter och verktyg för att stärka din egna roll och organisation.

Under hösten 2022 startar vi en ny grupp för hållbarhetsnätverket. Anmäl ditt intresse i formuläret längst ner på sidan.

Målgrupp

 • Vd, hållbarhetsansvarig, personalansvarig eller motsvarande position i företag i hela vår region.
 • Minst 10 anställda för att nå upp till den komplexitet som hållbarhetsnätverket erbjuder.
 •  Vi tror att du redan har ganska stor erfarenhet av hållbarhet redan och vill nu ta nästa steg och utmana dig med andra företag.

Nätverksledare Marie Winslow Andersson

Marie Winslow Andersson har arbetat med hållbarhetsfrågor i drygt 20 år på stora och medelstora företag och även suttit som ledamot i Trafikverkets och Sjöfartsverkets styrelse som hållbarhetsexpert.

”Jag tror på att hitta varje verksamhets egna kretslopp och genom att utbyta idéer och samverka över gränserna så kan vi påskynda processen.”

Innehåll

De första träffarna planeras för att lära känna varandra och förstå varandras roller, personligheter och utmaningar. Deltagarna är därefter med och planerar träffarna utifrån önskemål och tillsammans med nätverksledaren.

 • Egna case och erfarenheter. Deltagarna är aktiva och lyfter konkreta situationer från egna verksamhetsutmaningar kopplat till rollen. Gruppen är tillsammans med och bidrar med kunskap, utvecklar lösningar och strategier. Genom att både ge och ta emot feedback skapas ett erfarenhets- och kunskapsutbyte mellan deltagarna.
 • Extern expertis. Beroende på ämnen och behov kan expertis tas in utifrån och bidra med inspiration och kunskap att ta med sig in i gruppdialogen.
 • Handelskammaren Mälardalens egen expertis finns också tillgänglig och bidrar med omvärldsspaning inom aktuella ämnen och vad som är på gång inom näringslivet i regionen. Beroende på ämnen kan även den senaste forskningen presenteras genom samarbete med lärosäten eller andra organisationer.

Kontakta mig

Paula Byström

 • Marknadskoordinator
 • Medlemskap, kommunikation och event
- När du skickat in din intresseanmälan kommer jag att ta kontakt med dig, för att ta reda på mer och sätta ihop ett riktigt bra nätverk.

Intresseanmälan affärsnätverk

  När du genomför intresseanmälan kommer vi att spara information om dig. Informationen som sparas används för att vi ska kunna komma i kontakt med dig. I ett senare skede kan vi komma att upprätta deltagarförteckningar som kan komma att publiceras. Du kan när som helst begära ut informationen.
 • 8-12 deltagare per grupp.
 • Varje träff leds av en erfaren nätverksledare som guidar gruppen.
 • 6 träffar/år à ca 4 timmar. Varje träff inkluderar en gemensam måltid.
 • Träffarna består av workshops, gruppdialoger och diskussioner.
 • Full sekretess säkerställs och grupperna sätts samman så inga konkurrenssituationer uppstår.
 • Löpande intag och nya grupper kan starta efterhand.

Pris

18 500 kr per år för medlemmar i Handelskammaren.
22 000 kr för övriga.
Priser exkl. moms.

Förutom gruppens nätverksträffar ingår också två exklusiva event/år där alla Handelskammaren Mälardalens deltagare i nätverk möts.

Exempel på ämnen som kan tas upp
 • Hållbarhetens olika dimensioner – ekonomi, miljö och sociala aspekter.
 • Hållbarhetsstrategi – att integrera hållbarhet i sin affärsplan och hur hållbarhet och lönsamhet går hand i hand.
 • Cirkulär ekonomi – vad innebär Regeringens nationella strategi för omställning till cirkulär ekonomi?
 • Hållbar i hela kedjan – från leverantör ut till kund, leverantörskedjor, korruption.
 • Sociala aspekter – hur arbetar man systematiskt med sina egna medarbetares välmående?
 • People management och mångfald.
 • Omvärldsspaning- vad är aktuellt och vad ligger på världens agendor inom hållbarhet?
02 jun 2022
IT-gruppen lunchträff: Digital framtida spetskompetens

Nätverksträff inklusive lunch och dragning från regeringens uppdrag kring digital spetskompetens. Vi får även lyssna till Smart Move och Handelskammarens satsning Yrkestrainee.

Läs mer