Tillsammans kan vi göra något bättre

Våra affärsnätverk bidrar till utvecklingen av din roll, en bransch eller ett geografiskt område och företagen som verkar där.

Genom att identifiera gemensamma behov, möjligheter och utmaningar hittar vi tillsammans lösningar och vägar framåt mot tillväxt. Nätverken drivs av en processledare från Handelskammaren eller något av våra medlemsföretag.

Vi ger dig en fantastisk möjlighet att knyta kontakter – på lokal, regional och global nivå. Vi har cirka 800 medlemsföretag i regionen och i hela världen finns 12 000 handelskammare, så du kan alltid hitta andra företagare som har samma drivkrafter som du.

Om du vill bredda ditt kontaktnät och göra affärer är du välkommen till våra mötesplatser.

  • Rekryteringsnätverk
  • Strategigrupp chef
  • Kompetensnätverket
  • 100+

Scrolla ner för att se alla våra affärsnätverk

Vem kan vara med i nätverken?

För att ingå i våra nätverk måste ditt företag vara medlem i Handelskammaren Mälardalen. Vissa nätverk är samarbeten med andra näringslivs- och samhällsaktörer, där våra medlemmar har särskilda förmåner.

Våra affärsnätverk

100+

100+ är ett nätverk för beslutsfattare på tillverkande eller logistikberoende företag i Örebro län med minst 100 anställda och 100 Mkr i omsättning. Det är en plattform för omvärldsbevakning, erfarenhetsutbyte, ny kunskap och inspiration. Tillsammans identifierar vi gemensamma tillväxtutmaningar som vi genom Handelskammaren kan driva mot en lösning.

Läs mer

Digitaliseringsnätverket

Digitaliseringsnätverket arbetar för att tillsammans bidra till tillväxt och utveckling av branschen och Västerås som it-stad genom att driva påverkansfrågor och samverka kring kompetensförsörjning och evenemang.

Läs mer

Ideell Arena

Ideell Arena är ett nätverk i samarbete med SISU Idrottsutbildarna och Örebro läns idrottsförbund. Arenan är ett forum för kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte mellan Örebros idrottsföreningar och näringslivet i Örebro.

Läs mer

Infrastruktur- och logistikarenan

En arena för logistikberoende företag i Västmanland som är intresserade av att samarbeta för hållbara, trygga och goda kommunikationer och för ökad intermodalitet mellan alla transportslag.

Läs mer

IT-gruppen

IT-gruppen arbetar för att tillsammans bidra till tillväxt och utveckling av branschen och Örebro som it-stad genom att driva påverkansfrågor och samverka kring kompetensförsörjning och evenemang.

Läs mer

Kompetensnätverket

I Kompetensnätverk hittar du ett forum för näringslivet i Västmanland att samverka kring kompetensförsörjning och kompetensutveckling, utbyta erfarenhet, lyfta fram kompetensbehov på kort och lång sikt diskutera utbildningsformer och samverkansbehov med det offentliga.

Läs mer

Marknadsklubben

Marknadsklubben vänder sig till dig som jobbar med marknadsföring och kommunikation i Örebro, oavsett om du befinner dig på beställarsidan eller leverantörssidan. Genom nätverket vill vi stärka Örebros marknadsförare, lyfta fram god marknadsföring och bidra till tillväxt och utveckling av branschen.

Läs mer

Rekryteringsnätverket

Rekryteringsnätverket vänder sig till dig som jobbar med rekrytering och employer branding i Örebro län. Genom nätverket får du kunskap, kontakter, stöd och inspiration så att du blir bättre på att rekrytera erfarna och efterfrågade medarbetare.

Läs mer

Restaurang- och besöksnäringsgruppen

Nätverket vänder sig till restaurang- och besöksnäringen i Örebro län. Genom starkt engagemang, motivation och olika aktiviteter vill vi skapa tillväxt i branschen och medverka till utveckling i avgörande frågor.

Läs mer

Skeppningsnätverket

Skeppningsnätverket är Handelskammarens affärsnätverk för dig som arbetar med internationella affärer. Genom nätverket får du kontakt med andra företagare som står inför liknande utmaningar som du och dina kollegor har.

Läs mer

Strategigrupp chef

I Strategigrupp Chef får du möjlighet att diskutera dina utmaningar under professionell ledning, med en effektiv metodik och samtidigt få del av andra ledares tankar och erfarenheter.

Läs mer

Örebro Klimatarena

Örebro Klimatarena är en mötesplats för aktörer inom näringslivet som vill föregå med gott exempel och engagera sig i energi- och klimatfrågor. Genom en gemensam plattform kan vi sprida information och utbyta erfarenheter.

Läs mer

”En dörr till världen - i Örebro”

”Pennybridge har haft stor hjälp utav Handelskammaren i att hitta kontakter utanför Örebro. Medlemskapet har gett oss möjlighet att nå fram till beslutsfattare i Sveriges storbanker. Dessutom finns vi även med lokalt i Marknadsklubben som bjuder in till föreläsningar och nätverkande”

DANIEL BERGQVIST, PENNYBRIDGE