En möjlighet att utveckla ditt företag

Vi ger dig en fantastisk möjlighet att knyta kontakter – på lokal, regional och global nivå. Vi har cirka 800 medlemsföretag i regionen och i hela världen finns 12 000 handelskammare, så du kan alltid hitta andra företagare som har samma drivkrafter som du. Genom att identifiera gemensamma behov, möjligheter och utmaningar hittar vi tillsammans lösningar och vägar framåt mot tillväxt. Nätverken drivs av en processledare från Handelskammaren eller något av våra medlemsföretag.

Våra nyaste affärsnätverk

VD-nätverket

Nätverket blir som ett bollplank där du som vd kan rådfråga om sådant som kan vara svårt att ta upp inom den egna organisationen. Kunskapsutbyte sker mellan deltagarna vilket höjer individernas kompetens.

Läs mer

Unga ledare & entreprenörer

Ett ypperligt nätverk för den unga ledaren som vill stärka tryggheten i sin profession, sitt ledarskap men också ta del av andras erfarenheter för att själv bli stärkt som person.
I det slutna nätverket finns även potentialen till nya affärer.

Läs mer

Hållbarhet

Affärsnätverket vänder sig till Dig som ansvarar för hållbarhetsfrågorna i företaget, antingen som chef eller som verksamhetsansvarig. Syftet är att tillsammans med andra i samma situation bolla frågor, utbyta erfarenheter och kunskap.

Läs mer

Skeppningsnätverket

Skeppningsnätverket är Handelskammarens affärsnätverk för dig som arbetar med internationella affärer. Genom nätverket får du kontakt med andra företagare som står inför liknande utmaningar som du och dina kollegor har.

Läs mer

IT-gruppen

IT-gruppen arbetar för att tillsammans bidra till tillväxt och utveckling av branschen och Örebro som it-stad genom att driva påverkansfrågor och samverka kring kompetensförsörjning och evenemang.

Läs mer

Kompetensforum

I Kompetensforum får näringslivet i hela regionen kunskap och inspiration kring frågor om kompetensförsörjning och kompetensutveckling. Vi utbyter erfarenheter, lyfter fram kompetensbehov på kort och lång sikt och diskuterar utbildningsformer och samverkan mellan företag och det offentliga.

Läs mer

Marknadsklubben

Marknadsklubben vänder sig till dig som jobbar med marknadsföring och kommunikation i Örebro, oavsett om du befinner dig på beställarsidan eller leverantörssidan. Genom nätverket vill vi stärka Örebros marknadsförare, lyfta fram god marknadsföring och bidra till tillväxt och utveckling av branschen.

Läs mer

Oslo-Stockholm InfraCluster

OSIC, Oslo-Stockholm InfraCluster, är Handelskammaren Mälardalen och näringslivets kraftsamling för att förverkliga satsningen på tåg Oslo-Stockholm under 3 timmar.

Läs mer

Restaurang- och besöksnäringsgruppen

Nätverket vänder sig till restaurang- och besöksnäringen i Örebro län. Genom starkt engagemang, motivation och olika aktiviteter vill vi skapa tillväxt i branschen och medverka till utveckling i avgörande frågor.

Läs mer

Young Professionals

Young Professionals är för den som är på väg framåt i karriären och är mellan 16 och 30 år. Man måste ha ett driv och förstå nyttan i nätverkande, tillit och det fysiska mötet.

Läs mer

Örebro Hållbarhetsarena

Örebro Hållbarhetsarena är en mötesplats för aktörer inom näringslivet som vill föregå med gott exempel och engagera sig i energi- och klimatfrågor. Genom en gemensam plattform kan vi sprida information och utbyta erfarenheter.

Läs mer

Infrastruktur- och logistikarenan

En arena för logistikberoende företag i Västmanland som är intresserade av att samarbeta för hållbara, trygga och goda kommunikationer och för ökad intermodalitet mellan alla transportslag.

Läs mer