Nätverket för dig som arbetar med internationell handel

Du som arbetar med export, import och skeppning är viktig för hur ditt företag lyckas med internationella affärer. Om du vet vad som händer i omvärlden och känner till de förändringar som påverkar er verksamhet i ett tidigt skede kan ditt företag göra effektivare affärer och vara väl rustade för framtiden.

Skeppningsnätverket är Handelskammarens affärsnätverk för dig som arbetar med internationella affärer. Genom nätverket får du kontakt med andra företagare som står inför liknande utmaningar som du och dina kollegor har. Du får en möjlighet att förbättra dina kunskaper om internationell handel och får tillgång till den senaste informationen när det gäller till exempel frihandel, tullfrågor, regelverk och mycket annat.

Nätverket träffas fem gånger per år. Varje nätverksträff har ett aktuellt tema och vi bjuder in externa personer som tar upp ett intressanta och aktuella ämnen.

Syftet med Skeppningsnätverket är:
 • Erfarenhetsutbyte
 • Information om förändringar
 • Inspiration
 • Ökad kunskap
 • Ett bredare kontaktnät

Anneke Olsson

 • Exportadministratör
 • Handelsdokument och exportfrågor

Medlemsskap i nätverket

Skeppningsnätverket är ett av Handelskammarens affärsnätverk.

Deltagaravgift

Uppstartsträffen är kostnadsfri, därefter gäller följande priser:

 • 4 900 kronor per år per person för medlemmar i Handelskammaren Mälardalen
 • 3 900 kronor per år per person för medlemsföretag om två anställda deltar
 • 2 900 kronor per år per person för medlemsföretag om tre eller flera anställda deltar
 • 6 900 kronor per år per person för icke medlemmar i Handelskammaren Mälardalen

Skeppningsnätverket på besök hos ABB Power Grids.