Handelskammaren Mälardalen

Nyheter

Bidrag till laddstation för elbil

Ladda bilen är ett investeringsstöd för laddstation till elbil. Stödet finns för flera målgrupper, både företag och organisationer. Ansökan är öppen så länge medel finns kvar. Det finns fortfarande sökbara medel för 2022.

Bidraget gäller åtgärder som påbörjats tidigast den 15 juli 2019. Bidraget ges som ett engångsbelopp med högst 50 procent av de bidragsberättigade kostnaderna, dock högst 15 000 kr per laddpunkt.

Företag bedöms utifrån regler om statsstöd, vilket innebär att ansökan i första hand bedöms utifrån kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013 (de minimisförordningen). Tidigare erhållet minimis-stöd (så kallat försumbart stöd) ska anges vid ansökan. Om det sammanlagda beloppet av de minimis-stöd under de senaste tre åren överskrider motsvarande 200 000 euro kan stöd inte beviljas.

Faktaruta

För närvarande uppskattas handläggningstiden till cirka tre månader.