Handelskammaren Mälardalen

Nyheter

Mänskliga rättighetsdagarna till Örebro i höst

Mänskliga rättighetsdagarna är ett årligt lokalt arrangemang med syfte att synliggöra och debattera mänskliga rättigheter och demokrati. Dagarna arrangeras av civilsamhället i samarbete med Örebro kommun den 17-18 november. Temarubriken i år är “Rätten till ett liv i trygghet och säkerhet”.

Faktaruta

Tid

17-18 november

Plats

Conventum, Örebro