Handelskammaren Mälardalen

Nyheter - Brexit

Storbritannien har presenterat en tulltaxa – UK Global Tariff (UKGT)

Om tulltaxan kommer att användas vid import till Storbritannien från EU beror på hur det ...

Läs mer

Onlineseminarium: Etablera och expandera i Storbritannien

Genom ditt medlemskap i Handelskammaren Mälardalen ingår du i ett nätverk med 12 000 handelskammare över ...

Läs mer

Nya tider, nya utmaningar

Förändringar som påverkar förutsättningar för globalt samarbete och företagande, ställer nya krav, ändrar logik och ...

Läs mer

Hård brexit – vad innebär det för svensk handel?

Med ett utträdesavtal kommer det att finnas övergångsbestämmelser för handeln mellan Storbritannien och EU till ...

Läs mer

Brexit - Prepare for the worst and hope for the best!

Men vem är BoJo? Han är 55 år och har en bakgrund som bland annat journalist, ...

Läs mer

16 dagar till Brexit

EU och Storbritannien kommer fram tilll en kompromiss, som innebär att godset måste tullklareras, ...

Läs mer

Kunskapsfrukost om Brexit och frihandelsavtal i Arboga

Thor-Björn Käck, projektledare på Handelskammaren Mälardalen, berättade om vilka resurser som finns inom Handelskammaren, bland ...

Läs mer

Brexit - vad innebär det för ditt företag?

Tullverket har tagit fram en bra sida med information och länkar där du kan följa ...

Läs mer

Stora förändringar att se upp för efter brexit

- Det blir ökad administration och stora ökningar av kostnaderna för ett företag. En importör ...

Läs mer

Brexit - så förbereder man sig som företag

Kommerskollegium har satt samman ett frågeunderlag. Se mer på deras hemsida. Kommerskollegium samlade information om Brexit. ...

Läs mer