Handelskammaren Mälardalen

Nyheter

Hallå där Michel Presl på PAAM Systems

PAAM Systems, ett framstående företag med över 30 års erfarenhet inom digitala nyckelhanteringslösningar för företag, står i frontlinjen för att erbjuda säkra och effektiva lösningar för att hantera och spåra nycklar digitalt. Michel Presl, som främst jobbar med inköp, har gått Handelskammarens kurspaket Certifiering i export- och importhantering. Handelskammarens Mikael Wass och Jesper Granath åkte dit för att gratulera och få en pratstund.

Michel Presl gratuleras av Handelskammarens Mikael Wass.

Digitala Nyckelhanteringslösningar för företag
PAAM Systems är känt för sina lösningar som gör det möjligt för företag att hålla koll på sina nycklar digitalt. Deras tjänster erbjuder säker förvaring, sparar tid genom att hålla allt på sin plats och ger full spårbarhet över nycklarna. Med aviseringssystemet får användare enkel hantering och blir medvetna om varje händelse som påverkar nycklarna.

Vision och mission
Genom att digitalisera användningen av fysiska nycklar möjliggör PAAM för sina kunder att fokusera på sina uppdrag, vilket är speciellt viktigt för kunder som fastighetsbolag och hemtjänst, som hanterar stora mängder nycklar.
För att expandera sina tjänster söker PAAM Systems aktivt franchisetagare i länder där det finns en betydande efterfrågan. För tillfället är England och Tyskland de intressantaste marknaderna. Michel framhäver att franchisetagare måste dela PAAMs värdegrund för att kunna erbjuda bästa möjliga service.
- De blir ju vårt ansikte utåt mot kund och vi är rädda om vårt varumärke.

Michel Presls erfarenheter från kurser och påverkan på PAAM Systems
Michel har gått Handelskammarens Certifiering i export- och importhantering bestående av fyra utbildningsdagar spridda över året Han beskriver kurserna som lärorika och berikande, särskilt genom grupparbeten och erfarenhetsutbyte med andra deltagare.

Efter att ha gått kurserna implementerades konkreta förändringar på PAAM Systems, inklusive en ny struktur för tulldokument, förbättrad mappstruktur på servern, och användning av olika mailadresser för olika typer av handlingar. Men den första åtgärden var ändå att sluta använda leveransvillkoret ExWorks vid försäljning. Istället används DAP (Delivery at Place).

Vid en affärsresa till leverantörer i Kina kom diskussionen om leveransvillkor upp igen.
- De använde FOB (Free on Board) men det var oklart från leverantörens sida ifall deras försäkring täckte transporten mellan fabriken och fartyget, vilket nu har säkerställts, detta upptäcktes tack vare Handelskammarens kurspaket.

Jesper Granath

  • Marknadskoordinator
  • Kommunikation, webb och IT

Incoterms är en serie av internationella handelstermer, standardiserade avtalsbegrepp, om hur varutransportkostnader och ansvar ska fördelas mellan köpare och säljare. De är grundläggande speciellt i internationella handelstransaktioner.

Incoterms omfattar frågor som rör leveranser mellan köpare och säljare. Detta inkluderar hur produkter ska transporteras, vem som betalar för vad, import- och exportklarering, och vem som bär risken vid olika delar under transporten.