Handelskammaren Mälardalen

Nyheter

Peru öppnar upp för ATA-carnet

Från och med den 30 april 2024 blir Peru det senaste tillskottet bland de länder som accepterar ATA-carnet. Detta gör Peru till det tredje landet i Latinamerika, efter Chile och Mexiko, att acceptera användningen av ATA-carneter för tillfällig införsel av varor.

Ökade möjligheter för global handel för näringslivet

ATA-carnet, som ofta beskrivs som ett ”pass för varor”, är en internationell tullhandling som möjliggör temporär införsel av varuprover, yrkesutrustning och utställningsmaterial utan tull- och momsavgifter. Detta system är avsett att förenkla handelsprocesser för företag som deltar i mässor eller transporterar utrustning över gränserna.

30 april 2024

Officiellt startar ATA-carnetverksamheten för Peru den 30 april 2024. Med tillägget av Peru, omfattar ATA-systemet över 70 länder världen över. Läs mer om ATA-carnet här.

 

Ansök via TradePort

Du ansöker numera om din ATA-carnet via TradePort. Ett nytt system med både enklare ansökningsförfarande och tydligare uppföljning av ATA-carneten för dig som kund.

Anneke Olsson

  • Exportadministratör
  • Handelsdokument och exportfrågor