Handelskammaren Mälardalen

Nyheter

Massflyktsdirektivet har aktiverats

Direktivet innebär att personer från Ukraina ska erbjudas ett omedelbart och tidsbegränsat uppehålls- och arbetstillstånd i EU:s medlemsstater. Det görs därför ingen individuell prövning, vilket annars är normalfallet.

De som omfattas av direktivet är personer som:

är ukrainska medborgare och har varit bosatta i Ukraina före 24 februari 2022,

har uppehållstillstånd som flykting eller alternativt skyddsbehövande i Ukraina, eller familjemedlemmar till de två ovanstående.

Vid ankomst till Sverige ska personerna identifiera sig, registreras, fotograferas och lämna fingeravtryck. Det ska räcka för att få ett uppehålls- och arbetstillstånd i enlighet med direktivet, vilket i sin tur gör det möjligt för personer att direkt söka arbete.

Personer som fått uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet kan när som helst välja att även söka asyl. Personerna som omfattas av direktivet har rätt att få bistånd med boende och dagersättning från Migrationsverket.

Tips på stöttning till personal i Ukrainaområdet

Den internationella handelskammaren, ICC, och UNICEF har tagit fram råd och tips på hur man som företag kan hantera situationen med anställda i Ukraina och närområdet på ett så bra sätt som möjligt. Delar gäller även i de fall som företag drar ned på eller stänger verksamhet i Ryssland. Här är också rådet att vara tydliga med att företaget, och inte enskilda på plats, har fattat beslutet för att undvika repressalier.

Act to support employees and suppliers and their families in Ukraine and surrounding countries

Businesses that have an operational presence in the conflicted areas can provide direct support for their employees, suppliers and their families by:

  • Checking that staff and their families are safe and move them to safety, if possible.
  • Sending relief assistance to employees and their families, prioritizing the children of the most affected employees.
  • Continuing to pay salaries so that employees’ children do not become vulnerable.
  • Granting special leave to parents or caregivers to ensure their children are safe and are located, if separated.
  • Reaching out to affected employees to understand what support they need, and proactively share available mental health resources to employees
  • Where and when possible, ensuring market availability and accessibility of essential goods.
  • Maintaining affordable prices of products and services despite the crisis or shortage of supply, so it does not reduce the disposable income and deprive families from accessing products that are essential for their well-being.