Handelskammaren Mälardalen

Nyheter

Debatt: Öppet brev till infrastrukturminister Andreas Carlson

För snart ett år sedan skrev vi ett öppet brev till den svenska regeringen om behovet att undersöka möjligheten till bättre tågförbindelser i stråket mellan Oslo och Stockholm. Det resulterade i den förstudie/mulighetsstudie som nu presenterats i Sverige och Norge.

I VLT publiceras en debattartikel om behovet att undersöka möjligheten till bättre tågförbindelser i stråket mellan Oslo och Stockholm. Det resulterade i den förstudie/mulighetsstudie som nu presenterats i Sverige och Norge.

Utredningen bekräftade att det finns stora positiva effekter med en bättre förbindelse och föreslog att både den norska och svenska regeringen bör ge ett nytt uppdrag och gå vidare i utredningarbetet. Det är bra. Men nu är det viktigt att inte arbetet stannar upp. Vår uppmaning till den svenska regering är att tillsammans med Norge skyndsamt fatta de beslut som behövs för att arbetet ska fortsätta.

Att ta tåget mellan Oslo och Stockholm tar idag drygt fem timmar. Delar av sträckan består avenkelspår på hundra år gamla stambanor, från tiden då Norge och Sverige var i union. Längs sträckan bor ungefär 3,5 miljoner människor och här finns också ett pärlband av högre lärosäten som förser våra verksamheter med viktig kompetens. Oslo, Karlstad, Örebro, Västerås, Eskilstuna samt Stockholm är samtliga stora tillväxtmotorer och noder på idealiska järnvägsavstånd mellan varandra.

Att få till en modern och kapacitetsstark järnvägsförbindelse med en restid under tre timmar mellan huvudstäderna skulle bli en injektion för näringslivet och för utvecklingen i hela Mellansverige.

Läs debattartikeln i sin helhet här.

Oskar Axelsson

  • Verkställande direktör

Faktaruta

OSLO-STHLM INFRACLUSTER

OSIC, Oslo-Stockholm InfraCluster, är Handelskammaren Mälardalen och näringslivets kraftsamling för att förverkliga satsningen på tåg Oslo-Stockholm under 3 timmar.

OSIC är en plattform för opinionsbildning och kunskap. Med en stark och enad röst kan vi påverka och göra skillnad. Företagsklustret fungerar samtidigt som en samlingspunkt för att möjliggöra affärschanser, främja tillväxt och är en informationsplattform för kunskap, information och marknadsföring.