Dags att ta nästa steg i din utveckling!

Vi vill hjälpa dig och ditt företag att göra ännu bättre affärer. Därför erbjuder vi utbildningar och kurser som är praktiskt orienterade och som du har nytta av i din vardag och du kan använda din nya kunskap och tillämpa dina nya verktyg redan första dagen efter utbildningen.

Oskar Axelsson

  • Affärsområdeschef
  • Affärstjänster

Onlinekurser - alltid tillgängliga

Betalningsvillkor - Export

Lär dig hur du som säljare (exportör) kan säkerställa din betalning genom riskhantering och mest lämpade betalningsvillkor.

Läs mer

Betalningsvillkor - Import

Lär dig tolka och förstå avtalens betydelse när du ingår internationella avtal - affärsmässiga överenskommelser med en utländsk kund.

Läs mer

Dokumentation - Export

Lär dig dokumentens utformande och funktion när du som säljare exporterar varor och hur du kan hantera krav från både köpare och myndigheter i världens länder.

Läs mer

Dokumentation - Import

Uppdatera din kompetens som importör vad gäller dokumentens utformande och funktion samt hur du kan hantera krav från både säljare och myndigheter i världens länder.

Läs mer

Leveransvillkor - Incoterms 2020

Vässa din kompetens i de nya leveransvillkoren, Incoterms® 2020, som ger åtaganden för säljare och köpare samt fördelning av kostnad och risk mellan dessa parter vid export/import av varor.

Läs mer

Internationella avtal

Lär dig tolka och förstå avtalens betydelse när du ingår internationella avtal - affärsmässiga överenskommelser med en utländsk kund.

Läs mer

Ordinarie kurser och utbildningar

15 feb 2022
Kurs med fokus på ursprung och frihandelsavtal

Under Fördjupningskurs i ursprungsregler och frihandelsavtal lär du dig hur du fastställer varans ursprungsland samt hur klassificeringen av varor kan leda till höga tullar, tullnedsättning eller tullfrihet för din kund.

Läs mer
17 mar 2022
Betalnings-, leverans- och försäkringsvillkor

Under Kurs om villkor för betalning, leverans och försäkring lär du dig hur villkoren kan skapa förtroende i befintliga och framtida affärskontakter. Du får lära dig hur villkoren kompletterar varandra på bästa sätt.

Läs mer
31 mar 2022
Onlineutbildning: Hållbart företagande i praktiken

Vet du vilka affärsmöjligheter som just ditt företag kan få med ett strategiskt hållbarhetsarbete? Nu har du chansen att bygga på din kunskap med utbildningen ”Hållbart företagande i praktiken”.

Läs mer
06 apr 2022
Remburshantering / Letter of Credit

Betalningsvillkoret remburs används ofta i internationella affärer. Genom att använda remburs som betalningsform reduceras riskerna som kan uppstå vid handel, förutsatt att rembursen konstruerats i enlighet med affärsavtalet.

Läs mer