Kom igång med ett systematiskt hållbarhetsarbete

Ökade förväntningar i omvärlden, nya lagar och FN:s globala mål ställer högre krav på dagens företag och kunskapen hos nyckelpersoner. Hållbarhet behöver integreras och bli en naturlig del av företagets värdeskapande.

Genom utbildningen ”Hållbart företagande i praktiken” får du konkreta verktyg för att inrikta ditt företag mot ett systematiskt och strategiskt hållbarhetsarbete med förutsättningar att realisera ägarnas mål, generera en god avkastning och bygga ett långsiktigt framgångsrikt företag.

Under fyra halvdagar som sänds online går vi genom hållbart företagande med praktiska exempel på hur man kan utforma en hållbarhetsstrategi utifrån sina viktiga frågor, hur arbetet kan ledas och följas upp för att bidra till både affärsutveckling och stärkt varumärke. Det blir också en introduktion till gällande lagar och standards inom hållbarhetsområdet.

 

Huvudkursledare är Jessika Lind Petrén, Sustainability Affairs, med 20 års erfarenhet av hållbarhetsarbete inom näringslivet.

Information

Online. Fyra halvdagar på torsdagar 13.00 – 16.00:

31 mars 2022
7 april 2022
21 april 2022
28 april 2022

Medlemspris 9 000 kr
(ord. pris 12 500 kr)

13 sep 2022
Onlineseminarium: Så påverkar EU:s taxonomi ditt företag

Vad är EU:s taxonomi och hur påverkar den ditt företag – indirekt och direkt? Välkommen till ett webinarium om det nya klassificeringssystemet för miljömässigt hållbara investeringar och finansiella produkter.

Läs mer

Diplomering

För att bli diplomerad krävs deltagande i alla fyra momenten.

31 mars 2022: Moment 1 – Hållbart företagande

Bakgrund till varför hållbarhet är en affärskritisk fråga och hur det påverkar värdeskapande, tillväxt och lönsamhet.

 • Hållbarhet – definition och dimensioner
 • Forskning, trender och Agenda 2030
 • Hållbart företagande och affärsmodeller
 • Cirkulär ekonomi
7 april 2022: Moment 2 – Hållbarhetsstrategi

Hur man i praktiken, med stöd av olika verktyg, kan hitta rätt affärsstödjande drivkrafter och fokus i hållbarhetsarbetet. Och hur det kan införas i verksamheten.

 • Omvärldsanalys, intressentdialog och väsentlighetsanalys
 • Vision, mission, värden och smarta mål
 • Code of conduct
 • Organisation, ledarskap och kultur

Jenny Emerén

 • Verkställande direktör
 • Marknad, näringsliv och opinion
21 april 2022: Moment 3 – Uppföljning och styrning

Genomgång av grunderna i hållbarhetsredovisning och ramverk samt olika indikatorer för hur man kan styra och följa upp sitt hållbarhetsarbete.

 • Lagen om hållbarhetsrapportering
 • GRI (Global Reporting Initiative)
 • Integrerad rapportering
 • Indikatorer/nyckeltal – OPI:er och MPI:er
28 april 2022: Moment 4 – Kommunikation och CSR

Hur värdeskapandet från hållbarhetsarbetet kan kommuniceras för att stärka varumärket och relationen med olika intressenter. Och hur rätt kommunikation kan bidra till såväl positionering som riskhantering i den globala värdekedjan och lokalt.

 • Intern och extern kommunikation
 • Kriskommunikation
 • Hållbarhet hela vägen