Kom igång med ett systematiskt hållbarhetsarbete

Hur kan ditt företag förbereda sig för nya hållbarhetsdirektivet– CSRD, samt tillhörande hållbarhetsstandard ESRS? EU:s nya hållbarhetsdirektiv är på ingång och kommer att beröra många företag i Sverige, stora som små. Vad kommer dina leverantörer och kunder kräva av dig? Lär dig vad du behöver veta och hur du kan förbereda dig i utbildningen Hållbart Företagande i Praktiken

Hållbart företagande - från teori till praktik

I utbildningen ingår 4 delmoment där utbildningsledare Mari Hellblom utbildar, analyserar och navigerar genom alla hållbarhetsdimensioner och dess konkreta innebörd. Målet är att förstå, identifiera och konkretisera hur en affärsstrategi utvecklas, vilka målområden som är väsentliga, branschspecifika mått och mätetal, varför en intressent- och väsentlighetsanalys är nödvändig, affärsmodellen och externa faktorers påverkan på verksamheten.

Moment 1 – Hållbart företagande

 • Vad är hållbarhet – Från globalt till lokalt perspektiv
 • Omvärldsfaktorer som påverkar
 • Branschorientering
 • Hållbarhetens påverkan på affärsmodellen

Moment 2 – Hållbarhetsstrategi

 • Lagar, standarder och vägledande ramverk
 • Intressent- och väsentlighetsanalys
 • Cirkulära affärsmodeller
 • Verksamhetens ansvar i värdekedjan
 • Behovet av beteendeförändring

Moment 3 – Uppföljning och styrning

 • Policy och styrning
 • Mått & mätetal
 • Rapportering

Moment 4 – Kommunikation

 • Behov av kommunikation
 • Trovärdighet och transparens
 • När det går fel

Under utbildningen är perspektivet globalt och nationellt, med fokus på krav och goda initiativ, med som en röd tråd för att ge dig som deltagare god insikt i hur du kan förbereda dig för framtida krav och förväntningar. Genom utbildningen ”Hållbart företagande i praktiken” får du konkreta verktyg för att inrikta ditt företag mot ett systematiskt och strategiskt hållbarhetsarbete med förutsättningar att realisera ägarnas mål, generera en god avkastning och bygga ett långsiktigt framgångsrikt företag.


Citat från deltagare 2023

”På ett lättsamt och engagerat sätt, gav kursledaren deltagarna grundläggande kunskaper i hållbarhet. Denna kunskap ger en bra grund för det fortsatt arbete med vårt företags hållbarhetsarbete.”

Peter Magnusson, Kvalitets- och miljöchef CH Industry AB.

”Jag tyckte kursen var väldigt tankeväckande och innehållet kändes väldigt aktuellt.”

Lisa Blomgren, Utvecklingsstrateg Loka Brunn Hotell & Spa AB.

”Jag tycker att innehållet var otroligt bra, det kändes mycket relevant samtidigt som det var otroligt nyanserat. Jag upplevde att vi alla kunde ta åt oss av materialet, trots att vi kom från helt olika branscher, vilket ledde till spännande och givande diskussioner. ”

Malins Aronsson, Företahgsrådgivare & projektkoordinator Coompanion Mälardalen.


Mari Hellblom har mångårig erfarenhet av verksamhetsstyrning och att integrera hållbarhet i verksamhetsprocesserna, både som anställd och i egna bolag. Hon har startat och utvecklat flera bolag och har stor vana att leda grupper.

Idag driver Mari Hellblom Easy To Trust med uppdrag att göra hållbarhet kvantitativt, mätbart och flytta det till den hårda finansiella och datadrivna affärsvärlden, vilket möjliggör månatlig förbättring och uppföljning precis som finansiering.


Paula Byström

 • Projektledare
 • affärsnätverk, hållbarhet, kommunikation och medlemskap

Information

Fyra halvdagar – med start:

23 januari 2024

De andra datumen bestämmer deltagare tillsammans med utbildningsledare.

Tid

Kl. 13.00 – 16.00

Plats

Handelskammaren Mälardalen
Munktell Science Park
Portgatan 3
Eskilstuna

Pris
 • 9 750 kr ex moms för medlemmar i Handelskammaren
 • 13 250 kr ex moms för icke medlemmar
Information

Sista anmälan: 16 januari 2024
Har du frågor?
Kontakta Paula Byström.