Kom igång med ett systematiskt hållbarhetsarbete

Ny utbildning 2023

Ökade förväntningar i omvärlden, nya lagar och FN:s globala mål ställer högre krav på dagens företag och kunskapen hos nyckelpersoner. Hållbarhet behöver integreras och bli en naturlig del av företagets värdeskapande.

Genom utbildningen ”Hållbart företagande i praktiken” får du konkreta verktyg för att inrikta ditt företag mot ett systematiskt och strategiskt hållbarhetsarbete med förutsättningar att realisera ägarnas mål, generera en god avkastning och bygga ett långsiktigt framgångsrikt företag.

Hållbart företagande – från teori till praktik

I utbildningen ingår 4 delmoment där utbildningsledare Mari Hellblom utbildar, analyserar och navigerar genom alla hållbarhetsdimensioner och dess konkreta innebörd. Målet är att förstå, identifiera och konkretisera hur en affärsstrategi utvecklas, vilka målområden som är väsentliga, branschspecifika mått och mätetal, varför en intressent- och väsentlighetsanalys är nödvändig, affärsmodellen och externa faktorers påverkan på verksamheten.

Under utbildningen är perspektivet globalt och nationellt, med fokus på krav och goda initiativ, med som en röd tråd för att ge dig som deltagare god insikt i hur du kan förbereda dig för framtida krav och förväntningar.

Mari Hellblom har mångårig erfarenhet av verksamhetsstyrning och att integrera hållbarhet i verksamhetsprocesserna, både som anställd och i egna bolag. Hon har startat och utvecklat flera bolag och har stor vana att leda grupper.

Idag driver Mari Hellblom Easy To Trust med uppdrag att göra hållbarhet kvantitativt, mätbart och flytta det till den hårda finansiella och datadrivna affärsvärlden, vilket möjliggör månatlig förbättring och uppföljning precis som finansiering.

Information

Fyra halvdagar – datum

14 mars 2023
21 mars 2023
28 mars 2023
18 april 2023

Tid

Kl. 13.00 – 16.00

Plats

Handelskammaren Mälardalen
Vasagatan 20 A 3 tr
Västerås

Pris
 • 9 750 kr ex moms för medlemmar i Handelskammaren
 • 13 250 kr ex moms för icke medlemmar
Information

Sista anmälan: 7 mars 2023
Har du frågor?
Kontakta Paula Byström.

14 mars 2023: Moment 1 – Hållbart företagande

 • Vad är hållbarhet – Från globalt till lokalt perspektiv
 • Omvärldsfaktorer som påverkar
 • Branschorientering
 • Hållbarhetens påverkan på affärsmodellen

21 mars 2023: Moment 2 – Hållbarhetsstrategi

 • Lagar, standarder och vägledande ramverk
 • Intressent- och väsentlighetsanalys
 • Cirkulära affärsmodeller
 • Verksamhetens ansvar i värdekedjan
 • Behovet av beteendeförändring

Paula Byström

 • Projektledare
 • affärsnätverk, hållbarhet, kommunikation och medlemskap

28 mars 2023: Moment 3 – Uppföljning och styrning

 • Policy och styrning
 • Mått & mätetal
 • Rapportering

18 april 2023: Moment 4 – Kommunikation

 • Behov av kommunikation
 • Trovärdighet och transparens
 • När det går fel