Handelskammaren Mälardalen

Kalendarium

Infrastruktur och Logistikarenan: Nätverksträff 30 november

Infrastruktur och Logistikarenan (ILA) är Handelskammarens nätverk för logistikberoende företag inom alla transportslag. Du som arbetar med företagets godstransporter fyller en viktig funktion för ditt företags affärer. Utan möjligheter till ett välfungerande logistikupplägg och en välfungerande infrastruktur drabbas näringslivet negativt.

Nätverket träffas den 30 november och dagens agenda är följande:
 • Gemensam lunch
 • Runda runt bordet
  aktuellt på din hemmaplan.
 • Flygets roll i framtidens transportsystem
  Fredrik Kämpfe branschchef på Transportföretagen - Flyg berättar om utvecklingen inom flyget för att nå ett hållbart transportsystem. Han berättar vad flygbranschen har på gång inom nya drivmedel samt elflygplan och hur han ser på framtidens flygbransch och på Mälardalens potential i det hela.
 • Fika och nätverkande
 • Einride – elektriska och självkörande fordon
  Einride besöker nätverket och berättar om deras elektriska och självkörande fordon även kända som Einride pods.
 • Kalender för nästa år och övriga frågor

Nätverket är till för personal som arbetar med logistiska funktioner och som vill utveckla sin kunskap till nytta för sig själv och företaget.
I nätverket får du träffa personer från andra företag som har liknande utmaningar som du och dina kollegor har. Du får omvärldsbevakning inom infrastrukturområdet och kan direkt vara med och ge inspel till Handelskammarens påverkansarbete inom infrastrukturområdet.
Varje nätverksträff har ett aktuellt tema där vi bjuder in externa föreläsare som delar med sig av sin kunskap och för diskussion med gruppen.
Alla företag verksamma i Västmanland eller närliggande län, för vilka logistik och transporter spelar stor roll är välkomna att vara med i nätverket.

Du som arbetar på ett företag som transporterar varor eller har varor som transporteras.
Du som arbetar på ett företag vars verksamhet till stor del av beroende av en väl fungerande logistik eller är beroende av en väl fungerande infrastruktur.
Det företag som du arbetar vid kan ha olika representanter som deltar i nätverket vid olika tillfällen. Men, det är viktigt att den som deltar har befogenhet att fatta beslut och kan medverka i beslutsprocessen.

Information och anmälan

Tid

30 november 2021,
12.00-15.00

Plats

Best Western Plus Hotel Plaza, Kopparbergsvägen 10, Västerås.

Information

Sista anmälan: 23 november