Handelskammaren Mälardalen

Kalendarium

11 maj 2023
Chamber Summit 2023 - Västmanland, Sörmland, Örebro län

Mälardalens läge mitt i landet innebär både möjligheter och utmaningar för godstransporter, arbetspendling och affärsresor. Vilken tillgänglighet behöver ditt företag för att kunna vara konkurrenskraftigt? Mötet arrangeras i samband med årsstämman.

Läs mer
30 maj 2023
Infrastruktur och Logistikarenan: Nätverksträff 30 maj - Västmanland, Sörmland

Infrastruktur och Logistikarenan (ILA) är nätverket för logistikberoende företag inom alla transportslag. ILA är Handelskammarens affärsnätverk för företag som har eller arbetar med godstransporter.

Läs mer
26 sep 2023
Infrastruktur och Logistikarenan: Nätverksträff 26 september - Västmanland, Sörmland

Infrastruktur och Logistikarenan (ILA) är nätverket för logistikberoende företag inom alla transportslag. ILA är Handelskammarens affärsnätverk för företag som har eller arbetar med godstransporter.

Läs mer
28 Nov 2023
Infrastruktur och Logistikarenan: Nätverksträff 28 november - Västmanland, Sörmland

Infrastruktur och Logistikarenan (ILA) är nätverket för logistikberoende företag inom alla transportslag. ILA är Handelskammarens affärsnätverk för företag som har eller arbetar med godstransporter.

Läs mer