Handelskammaren Mälardalen

Arkiv: Mars 2019

01 mar 2019
Promotionmorgon februari - Örebro län

Välkommen till Promotionmorgon på Frimis Salonger.

Läs mer
05 mar 2019
Gränslös Frukost - Sörmland

Det är ett möteskoncept för att ge företagen i vår region bättre förutsättningar att hitta rätt framtida kompetens när de ökar sin sökbara krets av personer som kan vara intressanta att anställa.

Läs mer
05 mar 2019
Utveckla ditt företag internationellt - Örebro län

Vi vänder oss till små och medelstora företag i Örebro län med vilja, intresse och ambition att etablera sig på nya exportmarknader. Målgruppen är företag som vill ta steget ut på en ny marknad alternativt bredda sin marknad.

Läs mer
06 mar 2019
Diplomutbildning Västerås: Juridiken vid internationella affärer - Västmanland

Globaliseringen och digitaliseringen gör att världen krymper och att nya affärsmöjligheter och marknader blir tillgängliga. Om ditt företag vill utnyttja dessa möjligheter är det viktigt att du har tillgång till den kunskap och de verktyg som behövs.

Läs mer
06 mar 2019
Juridiken vid internationella affärer - Moment 1 Västerås - Västmanland

Globaliseringen och digitaliseringen gör att världen krymper och att nya affärsmöjligheter och marknader blir tillgängliga. Om ditt företag vill utnyttja dessa möjligheter är det viktigt att du har tillgång till den kunskap och de verktyg som behövs

Läs mer
07 mar 2019
Ett smörgåsbord av yrkeshögskoleutbildningar - Västmanland

Handelskammaren Mälardalen bjuder in dig till en förmiddag om yrkeshögskolan och information om utbildningsutbudet 2019/2020.

Läs mer
07 mar 2019
Brexit, frihandelsavtal och Internationell affärsutveckling - Västmanland

Vi börjar med Internationalisering som är ett av Handelskammarens tre fokusområden. Kom och ta reda på mer om vad Handelskammaren gör inom området och lyssna till Kommerskollegium berätta om de senaste frihandelsavtalen som EU tecknat med Kanada och

Läs mer
12 mar 2019
Kunskapsfrukost: Affärsmöjligheterna med cirkulär ekonomi - Örebro län

Välkommen till en kunskapsfrukost om nya innovativa sätt att driva företag på - det som utgår från den cirkulära ekonomin - en omställning som är bra för miljön, klimatet och affärerna.

Läs mer
13 mar 2019
Handel med UK efter brexit - Stora Näringslivsdagen 2019 -Västerås

Förse dig med kunskap och de redskap du behöver för att fortsätta exportera och importera varor med Storbritannien efter Brexit.

Läs mer
15 mar 2019
Örebroregionens infrastruktur- och transportdag 2019 - Örebro län

Handelskammaren Mälardalen anordnar tillsammans med Region Örebro län och Forum för logistik Örebroregionens infrastruktur- och transportdag 2019.

Läs mer