Handelskammaren Mälardalen

Kalendarium

Lunchträff med IT-gruppen Örebro

Välkommen till IT-gruppen i Örebro!

IT-gruppen för våra medlemmar i Örebro arbetar tillsammans för att bidra till tillväxt och utveckling av IT-branschen, och samverka kring kompetensförsörjning och andra utmaningar.

I slutet av maj träffas vi tillsammans för en avslappnad lunchträff på Makeriet. I en utmanande tid med osäkerhet i konjunkturen, möjligheter med generativ AI och fortsatt kompetensbrist ökar vikten av att vi kan träffas och utbyta erfarenheter tillsammans.

Program (uppdateras)

 • Gemensam lunch
 • Inledning Handelskammaren och kort spaning
 • Laget runt - er största utmaning just nu?
 • Studentuppdrag Örebro Universitet - tryggad kompetens och samverkan. Specifikt vilka möjligheter som finns inom civilingenjörsutbildningen inom Datateknik. Monica Thyresjö, & Alem Begovic, Örebro Universitet Holding AB.
 • Hur ser svenska folket på IT och teknik? Vi får höra en kort dragning om den spännande rapporten Tomorrow Report från Nexer Group. Erik Ågren, Nexer group.
 • Vi fortsätter dialog om förslag till ny mötesplats till hösten för unga personer och IT-branschen i Örebro.

Välkommen till en trevlig lunchträff!

IT-gruppen arbetar för att tillsammans bidra till tillväxt och utveckling av branscher i Örebro genom att:

 • Lyfta IT-branschen
 • Driva påverkansfrågor
 • Samverka kring kompetensförsörjningsfrågor
 • Verka för att företag i relaterade branscher etablerar sig i Västerås
 • Samverka kring evenemang
 • Benchmarka och ”boosta” varandra

 

Vem kan vara med i IT-gruppen?

 • Du som arbetar på ett företag som är medlem i Handelskammaren Mälardalen.
 • Du som jobbar med kompetensförsörjningsfrågor för IT & digitalisering.
 • Du som arbetar på ett företag vars verksamhet till största del är it-relaterad.
 • Det företag som du arbetar vid kan ha olika representanter som deltar i gruppen vid olika tillfällen. Men, det är viktigt att den som deltar har befogenhet att fatta beslut eller kan medverka i beslutsprocessen.

 

Läs mer om IT- nätverket här.

Varmt välkommen med din anmälan.

Samarbetspartner

Information och anmälan

Datum

29 maj 2023

Tid

Kl. 11.30 - 13.15.
Vi börjar med gemensam lunch.

Plats

Makeriet, Kungsgatan 3, Örebro

Information
 • Vi bjuder på lunch.
 • Workshop, gruppdialoger och diskussioner.
 • Endast för medlemmar i Handelskammaren
 • Kostnadsfritt.
 • Sista anmälan: 26 maj 2023
Deltagare

Oskar Axelsson

 • Verkställande direktör