Handelskammaren Mälardalen

Kalendarium

Infrastruktur och Logistikarenan: Nätverksträff 30 maj

infrastruktur

Infrastruktur och Logistikarenan (ILA) är Handelskammarens nätverk för logistikberoende företag inom alla transportslag. Du som arbetar med företagets godstransporter fyller en viktig funktion för ditt företags affärer. Utan möjligheter till ett välfungerande logistikupplägg och en välfungerande infrastruktur drabbas näringslivet negativt.

Nätverket har en nätverksträff den 30 maj och dagens agenda är:

  • Runda runt bordet – aktuellt på din hemmaplan.
    Vad har hänt sen senast?
  • Brexit och sammanfattning tullkunskap
    Kristian Sördell-Halse besöker nätverket igen och uppdaterar oss om Brexit samt håller en sammanfattning om tullkunskap. Ni får den kunskapen man i ledande ställning behöver ha inom tullområdet samt vi kommer ha en diskussion om tullförfaranden som sparar kostnader.
  • Chamber Summit sammanfattning och workshop
    Den 11 maj hade vi Chamber Summit - tema infrastruktur och tillgänglighet. Nätverket får en preliminär sammanfattning av mötet samt får komma med inspel på Handelskammarens nya Infrastrukturprogram.
  • Kalender och övriga frågor.

Varmt välkomna!

Nätverket är till för personal som arbetar med logistiska funktioner och som vill utveckla sin kunskap till nytta för sig själv och företaget.
I nätverket får du träffa personer från andra företag som har liknande utmaningar som du och dina kollegor har. Du får omvärldsbevakning inom infrastrukturområdet och kan direkt vara med och ge inspel till Handelskammarens påverkansarbete inom infrastrukturområdet.
Varje nätverksträff har ett aktuellt tema där vi bjuder in externa föreläsare som delar med sig av sin kunskap och för diskussion med gruppen.
Alla företag verksamma i Västmanland eller närliggande län, för vilka logistik och transporter spelar stor roll är välkomna att vara med i nätverket.

Du som arbetar på ett företag som transporterar varor eller har varor som transporteras.
Du som arbetar på ett företag vars verksamhet till stor del av beroende av en väl fungerande logistik eller är beroende av en väl fungerande infrastruktur.
Det företag som du arbetar vid kan ha olika representanter som deltar i nätverket vid olika tillfällen. Men, det är viktigt att den som deltar har befogenhet att fatta beslut och kan medverka i beslutsprocessen.

Information och anmälan

Tid

30 maj 2023,
13.00-16.00

Plats

Handelskammaren Mälardalen, Vasagatan 20A, Västerås.

Information

Sista anmälan: 25 maj