Handelskammaren Mälardalen

Kalendarium

Kompetensnätverket: Branschvalidering för effektiv kompetensförsörjning

Kompetensnätverket är mötesplatsen för dig inom näringslivet som vill samverka kring kompetensförsörjning och kompetensutveckling, utbyta erfarenheter och få ökad kunskap inom kompetensförsörjningsområdet.

Foto Jonas Bilberg

Branschvalidering genomförs i branschernas regi och innebär att en individs kunskap och kompetens synliggörs för att bättre möta branschernas behov och efterfrågan. Det är yrkeskompetens som är fokus för branschvalidering, det vill säga sådan kompetens som efterfrågas i arbetslivet och som gör individen anställningsbar inom ett kompetensområde eller i en yrkesroll.

Program:

- Branschvalidering och SeQF - en introduktion

Anna Wahlgren, projektledare validering/kompetensförsörjning, Region Västmanland

Det kan finnas olika skäl till att arbeta med branschvalidering. Det mest uppenbara är validering för rekryteringen av ny personal men validering är också bra för att kvalitetssäkra den kompetens som är kritisk för verksamhetens effektivitet. Genom att inventera personalens kompetens kan den komma till nytta på rätt plats i rätt tid, företaget blir effektivare och personalen upplever att kompetensutveckling också leder till karriärutveckling. För företaget blir det lättare att planera för framtida kompetensbehov för att behålla företagets konkurrenskraft.

- Goda exempel på arbete med branschvalidering

Vad har användningen av branschvalidering för nytta och vad kan den bidra med för individ respektive bransch/företag/arbetsgivare? Vi tittar på goda exempel från andra regioner i Sverige.

- Branschvalidering i praktiken

David Lundgren, regional utvecklingsstrateg, Region Västmanland

Hur går branschvalidering till i praktiken? Tillsammans gör vi praktiska övningar för att få en inblick i hur arbetet med branschvalidering fungerar.

Handelskammarens Kompetensnätverk är ett forum där näringslivet får möjlighet att samverka kring kompetensförsörjning och kompetensutveckling, utbyta erfarenhet, lyfta fram kompetensbehov på kort och lång sikt diskutera utbildningsformer och samverkansbehov med det offentliga. I nätverket får du träffa personer från andra företag som har liknande utmaningar som du och dina kollegor har.

Kompetensnätverket är till för dig som arbetar med HR, kompetensutveckling, rekrytering eller bemanning och som vill utveckla din kunskap till nytta för dig själv och ditt företag.
Kompetensnätverket är kostnadsfritt för medlemmar. Övriga deltagare betalar en avgift på 3 000 kr/år (ex moms). Det går självklart att bli medlem när som helst under året. Är du intresserad av att höra mer om Handelskammarens Kompetensnätverk, tveka inte att kontakta oss!

Information och anmälan

Tid

31 oktober 2019, kl 7.30-10.00

Plats

Handelskammaren Mälardalen - Vasagatan 20 A, Västerås.

Information

Kostnadsfritt för medlemmar i Handelskammaren Mälardalen, men föranmälan krävs.

Frukost serveras från kl 07.30, programmet börjar kl 8.00 och avslutas 10.00

Sista anmälan: 29 oktober.