Handelskammaren Mälardalen

Kalendarium

Vad krävs av en organisation för att undvika kriser - Västerås

Välkommen på en förmiddag i samarbetets tecken!

Polismyndigheten, försvarsmakten, flyg och rymdindustrin har lång erfarenhet av vad som krävs av en organisation för att primärt undvika komplexa händelser (kriser) och sekundärt hantera dem när det stormar runt knutarna.

Ni kommer att få en inblick i hur denna erfarenhet har erhållits samt hur den kan användas i er organisation för att minska kostnader. Samma organisation, beslutsmetodik och samarbetskultur används med fördel i alla organisationer, inte bara för att undvika kriser utan för att hantera vardagens små misstag.

Eventet ordnas av 2Secure, Collaborate Scandinavia AB och Handelskammaren i Mälardalen.

2Secure

2Secure grundades 2006 med målsättningen att skapa ett högkvalitativt säkerhetsföretag med kompetens att möta den allt mer sofistikerade brottsligheten i samhället. Vi arbetar genom hela spektrat av tjänster från utbildningar, systematiskt säkerhetsarbete, riskbedömningar, bakgrundskontroller till att hantera incidenter, kriser och större event. Under eventet kommer vi att presentera en uppdaterad stabsarbetsmetodik som utvecklats under flera år på Polismyndigheten och nu anpassats för näringslivet.

Collaborate Scandinavia AB

Collaborate Scandinavia AB grundades av Johan Enér som är flygkapten och CRM-tränare. Vi har lärt ut flygbranschens sätt att undvika misstag och samarbeta under stressiga former till ett flertal olika organisationer. Tex sjukvård, räddningstjänst och företag i finanssektorn.
Konceptet skapades 1979 av NASA och heter Crew Resource Management (CRM). CRMkonceptet ligger bakom en stor del av den förbättring i flygsäkerhet som uppnåtts sen 80-talet. Idag är CRM-träning obligatorisk för flygbesättningar och många andra branscher har uppnått mätbara minskningar av verkställda misstag efter införande av ett CRM-träningsprogram.
Utöver att skapa en kommunikativ kultur hos våra kunder erbjuder Collaborate Scandinavia även fortbildning i CRM, skapande av processer/checklistor och CRM-tränarutbildning.

Varmt Välkommen!

Per Wideberg, Per Vikman och Johan Enér

Paula Byström

  • Projektledare
  • affärsnätverk, hållbarhet, kommunikation och medlemskap

Information och anmälan

Datum

05 november 2019

Tid

kl 7.30-10.30

Plats

Handelskammaren Mälardalen - plan 3,
Vasagatan 20 A

Information

Vi bjuder på frukost

Anmälan är bindande, men platsen får naturligtvis överlåtas till en kollega

Sista anmälan: 04 november 2019

För utebliven avanmälan debiteras 200 SEK