Handelskammaren Mälardalen

Kalendarium

IT-gruppen lunchträff: Digital framtida spetskompetens

Digitaliseringen fortsätter öka och dialogen om kompetensbehovet inom digitala spetsområden fortsätter med samma kraft. För att klara av det snabba behovet i Sverige framöver behöver förändringar i dimensionering ske på olika plan. Därför har regeringen tillsatt ett uppdrag att analysera och föreslå hur kompetensförsörjningen av digital spetskompetens kan utvecklas både på kort och lång sikt.

Under den här träffen får vi också höra om två regionala initiativ. Dels uppföljning av Smart Move och möjlighet att locka talanger samt Handelskammarens satsning Yrkestrainee för ökad samverkan gymnasieskola och arbetsliv.

Välkommen till en spännande lunchträff.

Program

  • Inledning Handelskammaren och presentation deltagare
  • Digital spetskompetens. Utveckling av digital spetskompetens i Sverige på kort och lång sikt och modeller för att planera och dimensionera behovet. Vad visar till exempel 7 miljoner jobbannonser om IT-yrken? Vi får ta del av en nyligen släppt rapport med förslag för att främja kompetensförsörjningen av digital spetskompetens. Josef Lannemyr, projektledare Tillväxtverket.
  • Talangattraktion och Smart Move. Hör om det vidare arbetet med möjlighet att genom riktad gemensam kampanj sätta Örebro på kartan som IT-stad.
  • Yrkestrainee. Handelskammaren Mälardalens satsning på gymnasiala lärlingsanställningar där elever får lära sig yrket genom att jobba ”på riktigt” och vara anställd under sin utbildning. Elise Fahlander, projektledare Handelskammaren Mälardalen. 

Läs mer om regeringsuppdraget Digital Spetskompetens

Läs mer om Yrkestrainee

IT-gruppen arbetar för att tillsammans bidra till tillväxt och utveckling av branschen och Örebro som it-stad genom att: lyfta IT-branschen, driva påverkansfrågor, samverka kring kompetensförsörjningsfrågor, verka för att företag i relaterade branscher etablerar sig i Örebro, samverka kring evenemang samt benchmarka och ”boosta” varandra.

Du som arbetar på ett företag som är medlem i Handelskammaren Mälardalen. Du som arbetar på ett företag som har minst 10 anställda, eller vars målsättning är att ha det inom ett år. Du som arbetar på ett företag vars verksamhet till största del är it-relaterad. Det företag som du arbetar vid kan ha olika representanter som deltar i gruppen vid olika tillfällen. Men, det är viktigt att den som deltar har befogenhet att fatta beslut och kan medverka i beslutsprocessen.

Oskar Axelsson

  • Verkställande direktör

Information och anmälan

Tid

2 juni kl 11.30-13.00.

Plats

Scandic Grand Örebro, Fabriksgatan 21-23

Information

Lunch serveras under mötet på Scandic Grand.

Riktad inbjudan till medlemmar i Handelskammaren med verksamhet som till största del är it-relaterad. Deltagare bör helst ha en beslutsfattande position eller medverka i beslutsprocesser.

Sista anmälan: 31 maj

Deltagare