Handelskammaren Mälardalen

Kalendarium

Branschnätverk: IT-gruppen

Vilka är resultaten av den uppmärksammade kampanjen Rädda en Stockholmare? Vad är status på civilingenjörsutbildningen i datateknik? Nu samlar vi IT-gruppen igen för att diskutera gemensamma frågor.

Handelskammaren har samlat IT-branschen regelbundet de senaste åren för gemensam dialog kring framtida utmaningar. Bland annat var Handelskammarens IT-grupp med i diskussionen om en it-professur och datateknisk utbildning på civilingenjörsnivå vid Örebro universitet. De senaste två åren har fokuset legat på kompetensförsörjningsfrågan och i oktober 2019 avslutas den gemensamma rekryteringskampanjen Rädda en stockholmare som startade förra hösten.

Nu samlar vi IT-gruppen igen för att få ny kunskap och diskutera gemensamma frågor framåt.

Program

  • Anette Holm, projektledare för rekryteringskampanjen Rädda en stockholmare.
  • Örebro universitet finns på plats och presenterar status på utbildningen inom datateknik och vad som sker just nu inom AI. Vad är innehållet och vilka läser utbildningen? Samverkansmöjligheter med näringslivet?
  • Mia Järliden berättar om hur Handelskammaren jobbar med andra nätverk.
  • Vi avslutar med gemensam diskussion om vilka frågor som bör lyftas under 2020.

IT-gruppen arbetar för att tillsammans bidra till tillväxt och utveckling av branschen och Örebro som it-stad genom att: lyfta IT-branschen, driva påverkansfrågor, samverka kring kompetensförsörjningsfrågor, verka för att företag i relaterade branscher etablerar sig i Örebro, samverka kring evenemang samt benchmarka och ”boosta” varandra.

Du som arbetar på ett företag som är medlem i Handelskammaren Mälardalen.
Du som arbetar på ett företag som har minst 10 anställda, eller vars målsättning är att ha det inom ett år.
Du som arbetar på ett företag vars verksamhet till största del är it-relaterad.

Det företag som du arbetar vid kan ha olika representanter som deltar i gruppen vid olika tillfällen. Men, det är viktigt att den som deltar har befogenhet att fatta beslut och kan medverka i beslutsprocessen.

Oskar Axelsson

  • Verkställande direktör

Information och anmälan

Tid

Tisdag 26 november 2019, 8.00-9.30
Frukostmacka, kaffe och te serveras från 7.30

Plats

Handelskammaren Mälardalen - plan 2, Rudbecksgatan 7, Örebro.

Information

Riktad inbjudan till medlemmar i Handelskammaren med verksamhet som till största del är it-relaterad. Deltagare bör ha en beslutsfattande position eller medverka i beslutsprocesser.

Sista anmälan: 22 november 2019