Handelskammaren Mälardalen

Kalendarium

Infrastruktur och Logistikarenan: Nätverksträff 26 november

Infrastruktur och Logistikarenan (ILA) är Handelskammarens nätverk för logistikberoende företag inom alla transportslag. Du som arbetar med företagets godstransporter fyller en viktig funktion för ditt företags affärer. Utan möjligheter till ett välfungerande logistikupplägg och en välfungerande infrastruktur drabbas näringslivet negativt.

Nätverket har nätverksträff den 26 november och dagens agenda är:

  • Gemensam lunch 12.00 - 12.45.
  • Runda runt bordet – aktuellt på din hemmaplan.
  • Sjöfartssektorn kraftsamlar – 62 förslag ska stärka svensk sjöfart. Pia Berglund, Trafikverket.
    För att främja överflyttning av gods från väg till vatten har en handlingsplan tagits fram. Med rätt förutsättningar kan dubbelt så mycket gods fraktas på vatten år 2040.
  • Gamification för bättre resultat? Per Borgegård, Aditro Logistics.
    Genom att göra lagerarbetet till ett datorspel hoppas man både kunna attrahera nya medarbetare, få befintliga att stanna samt att effektivisera och kvalitetssäkra arbetsprocesser.
  • Kalender för nästa år samt utvärdering.

 

Vi ses 12.00 för gemensam lunch på Best Western Plaza, Kopparbergsvägen 10 i Västerås.
Därefter börjar vi nätverksmötet 12.45 i Maker Hub, Expectrum, Kopparbergsvägen 10.

Nätverket är till för personal som arbetar med logistiska funktioner och som vill utveckla sin kunskap till nytta för sig själv och företaget.
I nätverket får du träffa personer från andra företag som har liknande utmaningar som du och dina kollegor har. Du får omvärldsbevakning inom infrastrukturområdet och kan direkt vara med och ge inspel till Handelskammarens påverkansarbete inom infrastrukturområdet.
Varje nätverksträff har ett aktuellt tema där vi bjuder in externa föreläsare som delar med sig av sin kunskap och för diskussion med gruppen.
Alla företag verksamma i Västmanland eller närliggande län, för vilka logistik och transporter spelar stor roll är välkomna att vara med i nätverket.

Du som arbetar på ett företag som transporterar varor eller har varor som transporteras.
Du som arbetar på ett företag vars verksamhet till stor del av beroende av en väl fungerande logistik eller är beroende av en väl fungerande infrastruktur.
Det företag som du arbetar vid kan ha olika representanter som deltar i nätverket vid olika tillfällen. Men, det är viktigt att den som deltar har befogenhet att fatta beslut och kan medverka i beslutsprocessen.

Information och anmälan

Tid

26 november 2019,
12.00-15:00

Plats

Lunch på Best Western Plaza, Kopparbergsvägen 10 i Västerås

Därefter börjar vi nätverksmötet 12.45 i Maker Hub, Expectrum, Kopparbergsvägen 10.

Information

Sista anmälan: 21 november 2019