Handelskammaren Mälardalen

Kalendarium

Utveckla ditt företag internationellt

Vill du växa på nya marknader? Planerar du att växa globalt? För mindre företag kan steget kännas stort från att vilja växa internationellt, till att kunna göra det. Därför vill vi inom Västmanlands exportcenter, i samarbete med våra fyra styrkeområden Automation, Energi, Järnväg och Välfärd och Hälsa, erbjuda ditt företag kunskap och bättre förutsättningar för en lyckad internationalisering. Aktörer som ingår i Västmanlands exportcenter är Almi Mälardalen, Enterprise Europe Network, Handelskammaren Mälardalen, Business Sweden, EKN samt Region Västmanland.

VEM KAN DELTA?

Vi vänder oss till små och medelstora företag i Västmanland med vilja, intresse och ambition att etablera sig på nya
exportmarknader. Målgruppen är företag som vill ta steget ut på en ny marknad alternativt bredda sin marknad.

PROGRAM

I en studie som har gjorts visar det sig att företag som förbereder sig inför sin export med hjälp av Steps to Export i
snitt har 11% högre exportomsättning än de som inte har gått igenom programmet. De företag som deltar i programmet kommer gå igenom en noggrann urvalsprocess, där vi bland annat undersöker exportpotentialen i erbjudandet. Programmet är uppdelat i fem olika moduler och inleds med en kick off, där vi tillsammans går igenom upplägget.
När du har gått programmet kommer du och ditt företag ha fördjupade kunskap inom internationell affärsutveckling. Modulerna innehåller teman och verktyg som marknadsprioritering, säljargument, att välja rätt distributör/samarbetspartners, avtal, exportkalkyl/finansering. Som grund i vårt arbete använder vi oss av Business Swedens Steps to Export online verktyg.

NÄTVERKSTRÄFFAR

En del av att lyckas internationellt är att träffa och prata med andra som befinner sig i samma situation. Därför ordnar vi nätverksträffar. Vi träffas vid fem tillfällen á 3 timmar under våren med start den 22 februari 2019. Träffarna genomförs under ledning av aktörer inom Västmanlands Exportcenter. Vi kommer under första träffen att gå igenom hur processen ser ut, hur vi lägger upp våra träffar och möten samt vilka behov ni har. Du kan räkna med fem gruppträffar med ca en månads mellanrum samt individuella coachmöten däremellan, där vi har möjlighet att fördjupa oss i just dina frågeställningar. Målet med vår process är att var och en arbetar fram sin egen strategiska Exportplan.

DELTAGARAVGIFT

Programmet delfinansieras av Västmanlands Exportcenter vilket innebär att vi kan erbjuda en avgift på 2000 SEK ex. moms.

Vi har ett begränsat antal platser.

VILL DU VETA MER?

Välkommen till vår informationsträff där vi presenterar programmet i detalj.
1 februari 2019 kl. 08.00 - 09.30
Almi, Stora gatan 16, Västerås

Anmälan senast den 30 januari!

VID FRÅGOR, KONTAKTA:

CARINA LAHALL
ALMI/ENTERPRISE EUROPE NETWORK
Telefon: 019-174882
e-post: carina.lahall@almi.se

VISAR HOXHA
ALMI/ENTERPRISE EUROPE NETWORK
Telefon: 021-107823
e-post: visar.hoxha@almi.se