Handelskammaren Mälardalen

Kalendarium

Tulldagen - Sveriges största mötesplats för tullfrågor

Tulldagen

Varmt välkommen till tulldagen 2018 som äger rum den 11 oktober i Folkets Hus, Barnhusgatan 12-14, Stockholm

Tulldagen är dagen för dig som arbetar med internationell handel, tull och transportfrågor. Tulldagen ger ditt företag möjlighet att få information om tullförändringar på kort och lång sikt.

Nedan hittar du valbara pass och de ämnen vi kommer att beröra under Tulldagen 2018.

Program

Gemensamt pass

Aktuellt från Tullverket

Paneldebatt om Brexit, frihandel och importtullar

Nya tullkodexen - Vad händer nu?

Valbara pass

Exportkontroll

Antidumpning

Anläggning för tillfällig lagring
Den 1 november startar införandet av en ny process med digital uppgiftslämning. Vad innebär det?

Anmälan transportmedel och varor
Transportmedlets och varans väg in i Sverige består av flera steg, några är idag manuella och några är digitala. Målet är en helt digital hantering som är förenlig med tullkodexen. Hur ser planen ut för att ta oss dit?

Export
Det nya exportsystemet införs först efter 2020, men alla tillstånd ska vara omprövade 1 maj 2019. Hur ser lösningen ut fram till att ett nytt exportsystem är på plats?

Import
I slutet av 2019 införs ett nytt importsystem. Arbetet har påbörjats och nu får du chansen att höra mer om vad förändringen innebär!

Nyfiken på tullvärlden
Ska ditt företag börja handla med länder utanför EU? Handlar du idag med Storbritannien och behöver veta mer om tull inför brexit? Detta seminarium riktar sig till dig som kanske inte själv arbetar med tullfrågor, men som vill förstå vad tull handlar om.

Ursprungsbestämmelser vid export
För att ge din kund möjlighet till tullfrihet eller tullnedsättning behöver du som exporterar känna till vad som krävs för att kunna utfärda ursprungsintyg. Här får du veta hur du går till väga för att ta reda på om varor är ursprungsvaror och vilka styrkande handlingar som behövs.

Riskbedömningar och kontrollinsatser i varuflödet
Vilka möjligheter ser vi med ett digitalt informationsutbyte och vad ska man som aktör inom internationell handel tänka på?

Det norsk-svenska gränstullsamarbetet
Sverige och Norge har ett sedan länge etablerat gränstullsamarbete. Så här arbetar vi tillsammans för utveckla en modernare och effektivare gränspassage.

Är du förberedd för revision?
Tullverket kontrollerar på olika sätt att svenska företag följer de bestämmelser som finns. Så här gör du för att vara väl förberedd när det är dags.

Produktsäkerhet
Produkter som släpps ut på EU:s marknad ska vara säkra att använda. Vilket ansvar har du som importör tillsammans med Tullverket och marknadskontrollmyndigheter i en värld där handelsmönster snabbt förändras?

Gemensamt pass

Avslutningstalare: Marcus Oscarsson

AFTER TULL

Anneke Olsson

  • Exportadministratör
  • Handelsdokument och export

Information och anmälan

Torsdagen den 11 oktober 09.00- 16.00

Anmälan till tulldagen inklusive bussresa från Örebro/Västerås
Pris exkl moms: Medlemmar 3100 kr, övriga: 4000 kr.

Bussen avgår kl 05.45 från Rudbecksgatan 7 i Örebro och från Shellmacken Rocklundamotet i Västerås kl ca 06.45. Vid resa med buss bjuder vi på frukostsmörgås och kaffe.

Anmälan till endast tulldagen
Pris exkl moms: Medlemmar 3100 kr, övriga: 3750 kr.

OBS! Sista anmälningsdag 4:e oktober