Handelskammaren Mälardalen

Kalendarium

SYV-träff högstadiet Örebro län

Den 6 maj ligger fokus på lärlingsutbildning som koncept och presentation av nytt studie- och yrkesverktyg. Arbetsmarknadskunskap vill även ha er input för kommande läsår.

Är du en Studie- och yrkesvägledare som är verksam på en högstadieskola i Örebro län? Då välkomnar vi dig till en fysisk träff med oss den 6 maj.

Program

12:00 - 12:40 Vi bjuder på lunch
12:40 - 13:00 Projekt Yrkestrainee - gymnasiala lärlingar
13:00 - 13:40 Workshop/diskussion
13:40 - 14:00 Förhandsvisning av nytt SYV-verktyg
14:00 - 14:10 Paus för fika
14:10 - 14:45 Workshop/diskussion
14:55 - 15:00 Avslutning

Lärlingsutbildning- och lärlingsanställning som gymnasieval

Yrkestrainee i Örebro län - Elise

Vi berättar om Handelskammarens senaste projekt ”Yrkestrainee” och om möjligheterna för en elev i år 9 att välja ett yrkesprogram på gymnasiet med lärlingsinriktning. Vi gästas även av personer från lärlingsskolor i länet som deltar i projektet, samt genomför en workshop kring yrkesprogram och lärlingskonceptet.

Förhandsvisning av nytt studie- och yrkesverktyg

Arbetsmarknadskunskap (AMK) Örebro - Lars, Emma, Magdalena

Vi förhandsvisar det digitala verktyget ”dittyrke.se” som AMK nationellt arbetar med och planerar lansera i år. Verktyget ska visa arbetsmarknaden, var jobben finns och hur en elev kan nå dem. Syftet är att bidra till förbättrad kompetensförsörjning genom att matcha drivkrafter hos elever mot innehåll i olika jobb. Det ska fungera som stöd till lärare, studie- och yrkesvägledare, arbets-förmedlare och föräldrar vid dialoger kring studie- och yrkesval. Vi vill även ha input från er hur verktyget, arbetsmarknadsveckor och AMK-lektioner passar bäst in i era läsår.

Handelskammarens tjänster

Information och anmälan

Tid

6 maj 2021, kl 12:00-15:00 (från 12:00 serveras lunchen, så det går jättebra att anlända från kl. 11:45 och framåt. Vi tar emot i entrén).

Plats

Clarion hotel Örebro
Kungsgatan 14

Information

För Studie- och yrkesvägledare på högstadieskolor i Örebro län.

Sista anmälningsdag: 27 april 2022

AMK för dig som är Studie- och yrkesvägledare

Tillsammans med dig som studie- och yrkesvägledare har vi möjlighet att boka in AMK för era elever. Vill du boka in lektioner för kommande läsår? Läs mer här.

Har du frågor? Kontakta Elise som är ansvarig för eventet:

Elise Fahlander

  • Kommunikationsansvarig