För arbetsgivare

För arbetsgivare i Örebro län

Vi träffar framtidens medarbetare varje vecka, hur ofta träffar du dem?

Att inte få tag på rätt kompetens är idag ett av det största hindret för tillväxt. Arbetsmarknadskunskap syftar till att minska glappet mellan arbetsmarknaden och skolan. Genom föreläsningar för ungdomar i högstadiet och gymnasiet, samt arbetssökande och SFI, pratar vi om vart jobben finns och vägen dit. Så att du som arbetsgivare i länet kan få tillgång till rätt kompetens.

Vad kan vi göra för dig?

Våra samarbetspartners, offentliga och privata arbetsgivare, är de som gör Arbetsmarknadskunskap möjligt. Det är för dem och med dem som våra möten med ungdomar, föräldrar och skolpersonal sker.

Som samarbetspartner kan du få:

varierar beroende på partnernivå

  • möjlighet att nå ut till tusentals ungdomar: för att visa vilka möjligheter och spännande jobb som finns och vad det innebär att jobba i just er bransch
  • marknadsföring lokalt och nationellt
  • den senaste statistiken om framtidens medarbetare
  • nätverksträffar om kompetensförsörjning & ungdomar med andra lokala arbetsgivare
Din roll som samarbetspartner

Som samarbetspartner bidra du med kunskap och information om vad ni respektive er bransch behöver för kompetens. För att vi ska kunna genomföra lektioner i Arbetsmarknadskunskap krävs det att både privata och statliga arbetsgivare är med och bidrar. Vi söker bredd bland våra partners, men framförallt söker vi engagerade arbetsgivare som vill jobba för en bättre, långsiktig kompetensförsörjning.

Ni kliver till viss del med i CSR-syfte men kan även dra nytta av att delta genom att synas och möta elever. Samarbetet innebär att ni går in med ekonomiska medel i satsningen. Konceptet syftar till att främja kompetensförsörjningen i hela regionen och inte att marknadsföra enskilda arbetsgivare endast.

Om lektionen

”Jag tyckte att lektionen var lärorik för att få en bättre
översikt hur en arbetsgivare tänker.
Fick en bättre bild över vad man ska tänka extra
mycket när man är på jobbet eller praktiken”

– Elev gymnasiet år 2

Följ oss gärna på Linkedin. Där delar vi nyheter och berättelser från träffarna med bland annat elever och företag

29 maj 2024
Kompetensforum Chamber Summit 2024

Att rekrytera, behålla och utveckla personal med rätt kompetens är helt avgörande för våra medlemsföretag. Inom kompetensförsörjning möter dessvärre många stora tillväxthinder.

Läs mer
12 jun 2024
Nyfiken på Handelskammaren - Affärslunch i Örebro

Affärslunch på Restaurang Tillsammans för dig som funderar på ett medlemskap hos Handelskammaren.

Läs mer