På Handelskammaren Mälardalens webbplats används cookies som gör att webbplatsen fungerar bättre.

Jag accepterar
Vill ni bli partner?

Samarbetspartners

Partnerskap

Vi träffar framtidens medarbetare varje vecka, hur ofta träffar du dem?

Att inte få tag på rätt kompetens samt förlora ungdomar till arbetslöshet och utanförskap är en stor kostnad. Med en liten insats från många ser vi att Arbetsmarknadskunskap bidrar till en bättre framtid för hela Örebro län.

Som samarbetspartner i Arbetsmarknadskunskap får du bl.a:

  • möjlighet att nå ut till tusentals ungdomar: för att visa vilka möjligheter och spännande jobb som finns och vad det innebär att jobba i just er bransch
  • marknadsföring lokalt och nationellt
  • den senaste statistiken om framtidens medarbetare
  • nätverksträffar om kompetensförsörjning & ungdomar med andra lokala arbetsgivare
  • Arbetsmarknadskunskaps nyhetsbrev

Vi tror att det är mötena som skapar förutsättningar för en stark framtida arbetsmarknad – och en långsiktigt hållbar kompetensförsörjning – både lokalt och nationellt.

Partnernivåer

  • Guldpartner: från 100 000 kr/år
  • Silverpartner: från  50 000 kr/år
  • Bronspartner: från  10 000 kr/år

Din roll som arbetsgivare…

är att bidra med kunskap och information om vad ni respektive er bransch behöver för kompetens. För att vi ska kunna genomföra lektioner i Arbetsmarknadskunskap krävs det att både privata och statliga arbetsgivare är med och bidrar. Vi söker bredd bland våra partners, men framförallt söker vi engagerade arbetsgivare som vill jobba för en bättre, långsiktig kompetensförsörjning.

Ni kliver till viss del med i CSR-syfte men kan även dra nytta av att delta genom att synas och möta elever. Samarbetet innebär att ni går in med ekonomiska medel i satsningen. Konceptet syftar till att främja kompetensförsörjningen i hela regionen och inte att marknadsföra enskilda arbetsgivare endast.

Fortsatt intresserad?

Kontakta någon av oss kommunikatörer. Våra kontaktuppgifter hittar du här.

Våra samarbetspartners