Våra samarbetspartners

Våra samarbetspartners

Arbetsmarknadskunskap är en satsning som är möjlig tack vare våra samarbetspartners. Vi har idag ett unikt samarbete där arbetsgivare från näringsliv och offentlig sektor skapar förutsättningar för en hållbar kompetensförsörjning.

Huvudparter

Våra huvudpartners är företag som arbetar strategiskt och långsiktigt med kompetensförsörjning och CSR eller employer branding. Arbetsmarknadskunskap är en del av deras satsningar för en hållbar framtid. Ofta tar de tillvara på möjligheten att utforma företagsspecifika evenemang tillsammans med våra kommunikatörer så som yrkesinriktade event inom IT eller Teknik.

Klassrumspartner

Klassrumspartners engagerar sig i kompetensförsörjning och agerar för att forma framtidens medarbetare. De vill ofta samarbeta med skolan, bygga relationer eller visa upp sitt arbetsgivarvarumärke. De har möjlighet att delta på lektioner som arbetsgivarrepresentanter eller ambassadörer för sin yrkesgrupp.

Hållbarhetspartner

Våra hållbarhetspartners vill bidra till satsningen Arbetsmarknadskunskap. De vill visa sitt engagemang både internt och externt samt ha möjligheten att nätverka med våra andra samarbetspartners.

Vänföretag

Våra vänner stöttar Arbetsmarknadskunskap utifrån sina förutsättningar. Det är ofta mindre företag som gillar vårt arbete. De får självklart berätta det för andra och vi publicerar deras logga på vår hemsida.

Partnernivåer

  • Huvudpartner
  • Klassrumspartner
  • Hållbarhetspartner
  • Vänföretag
29 maj 2024
Kompetensforum Chamber Summit 2024

Att rekrytera, behålla och utveckla personal med rätt kompetens är helt avgörande för våra medlemsföretag. Inom kompetensförsörjning möter dessvärre många stora tillväxthinder.

Läs mer
12 jun 2024
Nyfiken på Handelskammaren - Affärslunch i Örebro

Affärslunch på Restaurang Tillsammans för dig som funderar på ett medlemskap hos Handelskammaren.

Läs mer
Våra samarbetspartners