På Handelskammaren Mälardalens webbplats används cookies som gör att webbplatsen fungerar bättre.

Jag accepterar
Inspiration

Tjänster

Våra tjänster

Vi träffar framtidens medarbetare och pratar om arbetsmarknaden utifrån arbetsgivarnas perspektiv. Det är viktigt att bidra till en hållbar arbetsmarknad och vi erbjuder olika tjänster anpassade för att göra just detta.

AMK bas

Kostnadsfritt för de skolor i Örebro län vars kommuner är samarbetspartners. Gäller högstadie- och gymnasieklasser.

Arbetsmarknadskunskaps kommunikatörer håller klassvisa inspirationslektioner för elever på både grund- och gymnasieskola.

Vi rekommenderar följande schemaläggning för årskurserna:

Grundskola
År 7 - vårterminen, lektionstid 60 min
År 9 - höstterminen, lektionstid 60 min

Gymnasiet
År 2, lektionstid 75 min

Önskar er skola ett annat upplägg går det självklart bra att höra av sig till den kommunikatör som ansvarar för bokningen på er skola, så ser vi om vi kan hitta ett upplägg som passar bättre. Listan med skolor finner du i huvudmenyn till vänster, med rubrik ``Skolor``.

Tillsammans med skolans föräldramöten erbjuder vi en föreläsning/föredrag om Arbetsmarknadskunskap i syfte att ge föräldrarna en uppdatering om arbetsmarknaden och information om vad vi pratar med deras barn om. De viktigaste besluten tas ofta hemma vid köksbordet vilket gör föräldrar till en viktig del i vägen till jobb och fortsatta studier för eleverna.

  • Föreläsning, standard ca 30 min

Lärare erbjuds inspirationsträffar i Arbetsmarknadskunskap där de får en uppdatering av arbetsmarknadsläget samt idéer på hur de kan prata mer jobb och arbetsmarknad med eleverna i klassrummen. Dessa träffar kan vara infoträffar på ca 30 minuter till fördjupade lärarträffar i form av workshops på ca 90-180 minuter. Som lärare ges tillgång till ett omfattande lektionsmaterial med arbetsmarknadstema vilket ger möjlighet att inkludera Arbetsmarknadskunskap i redan befintliga lektioner på ett smidigt sätt. Vi erbjuder även lektionsmaterial kopplat till framtidens arbetsmarknad och kan erbjuda stöd vid planering kring samverkan med arbetslivet.

  • Lektionsmaterial
  • Case: Lektionskort m tema framtidens arbetsmarknad
  • Inspirationsträffar
  • Fördjupad workshop

Tilläggstjänster

Tilläggstjänsterna sker utanför AMK bas-upplägget och offereras separat från Handelskammaren Mälardalen. Kontakta oss gärna för mer info eller prisförslag.

Arbetsmarknadskunskap erbjuder inspirationsföreläsningar för vuxna inom olika målgrupper. Exempel på detta kan vara personer som går någon form av vuxenutbildning eller i olika arbetsmarknadsåtgärder eller SFI-elever.

Syftet med föreläsningarna är även här att öka kunskapen om var jobben finns och skapa motivation för mer medvetna val.

Vi genomför vid förfrågan även inspirationsföreläsningar utöver AMK bas med anpassning till målgrupp och tillfälle. Inspirationsföreläsningar grundar i fokus kring arbetsmarknaden men med ett mer anpassat innehåll utifrån beställarens inspel och förfrågan.

JiV som står bakom konceptet Arbetsmarknadskunskap har under flera års tid genomfört branschföreläsningar för ungdomar i teknik samt vård/omsorg med goda resultat. Bakgrunden är att det råder en stor kompetensbrist inom dessa branscher, både idag och på längre sikt. Föreläsningarna genomförs i större grupper där man samlar flera klasser i en årskurs per skola.

Det specifika syftet med föreläsningarna är att visa på den stora bredden i dessa branscher, både vad det gäller yrkesval, men även vilken utbildning som krävs och vilka möjligheter som finns. Diskussion sker även för att motverka stereotypa och könsstereotypa val inom respektive bransch. Branschföreläsningarna kan på ett naturligt sätt vävas in tillsammans med inspirationslektioner i Arbetsmarknadskunskap.