På Handelskammaren Mälardalens webbplats används cookies som gör att webbplatsen fungerar bättre.

Jag accepterar
Inspiration

Tjänster

Våra tjänster

Vi träffar framtidens medarbetare och pratar om arbetsmarknaden utifrån arbetsgivarnas perspektiv. Det är viktigt att bidra till en hållbar arbetsmarknad och vi erbjuder olika tjänster anpassade för att göra just detta.

AMK bas SKOLA

Kostnadsfritt för de skolor i Örebro län vars kommuner är samarbetspartners. Gäller högstadie- och gymnasieklasser.

Arbetsmarknadskunskaps kommunikatörer håller klassvisa inspirationslektioner för elever på både grund- och gymnasieskola.

Vi rekommenderar följande schemaläggning för årskurserna:

Grundskola
År 7 - vårterminen, lektionstid 60 min
År 9 - höstterminen, lektionstid 60 min

Gymnasiet
År 2, lektionstid 60 min

Önskar er skola ett annat upplägg går det självklart bra att höra av sig till den kommunikatör som ansvarar för bokningen på er skola, så ser vi om vi kan hitta ett upplägg som passar bättre.

Tillsammans med skolans föräldramöten erbjuder vi en föreläsning/föredrag om Arbetsmarknadskunskap i syfte att ge föräldrarna en uppdatering om arbetsmarknaden och information om vad vi pratar med deras barn om. De viktigaste besluten tas ofta hemma vid köksbordet vilket gör föräldrar till en viktig del i vägen till jobb och fortsatta studier för eleverna.

 • Föreläsning, standard ca 30 min

Lärare erbjuds inspirationsträffar i Arbetsmarknadskunskap där de får en uppdatering av arbetsmarknadsläget samt idéer på hur de kan prata mer jobb och arbetsmarknad med eleverna i klassrummen. Dessa träffar kan vara infoträffar på ca 30 minuter till fördjupade lärarträffar i form av workshops på ca 90-180 minuter. Som lärare ges tillgång till ett omfattande lektionsmaterial med arbetsmarknadstema vilket ger möjlighet att inkludera Arbetsmarknadskunskap i redan befintliga lektioner på ett smidigt sätt. Vi erbjuder även lektionsmaterial kopplat till framtidens arbetsmarknad och kan erbjuda stöd vid planering kring samverkan med arbetslivet.

 • Lektionsmaterial
 • Case: Lektionskort med tema framtidens arbetsmarknad
 • Inspirationsträffar
 • Fördjupad workshop

AMK tillägg SKOLA

Tilläggstjänsterna sker utanför AMK bas-upplägget och offereras separat från Handelskammaren Mälardalen. Kontakta oss för mer info eller offert.

Det råder en stor kompetensbrist inom många yrken i olika branscher, både idag och på längre sikt. Syftet med föreläsningen är att visa på dessa branscher, vilken utbildning som krävs och vilka möjligheter som finns efter utbildningen. Vi går även in på framtidens arbetsmarknad. Vart finns jobben? Hur kan Örebro läns arbetsmarknad se ut imorgon, nästa år och om 10 år?

Branschföreläsningen kan på ett naturligt sätt vävas in tillsammans med inspirationslektioner i Arbetsmarknadskunskap. Vi rekommenderar därför att ha AMK-lektionen i år 7 och år 9 för att sedan addera den här föreläsningen för elever i år 8.

För er som är arbetsgivare inom teknik/IT-branschen!

Vi tar med ett gäng elever från högstadiet eller gymnasiet till er arbetsplats för att tillsammans med er ge eleverna en oförglömlig dag.

Uppbyggnad av en Tech day kan se ut på följande sätt (nedan är förslag på halvdag):

 • Teknikföreläsning - framtidens arbetsmarknad (Handelskammaren)
 • Presentation av er som arbetsgivare
 • Yrkesdejt - eleverna får träffa ett par av era anställda för att ställa frågor om er som arbetsgivare samt om de yrken de jobbar med
 • Workshop - testa på något inom teknik, ex. VR-upplevelse/programmering/bygga något
 • Lunch

Det specifika syftet med dagen är att visa upp er som arbetsgivare för framtidens medarbetare, visa vilka yrken ni har hos er och vilka kompetenser ni kommer behöva i framtiden. Samt att inspirera fler ungdomar att välja vägar som leder till tekniska yrken för att skapa en bättre matchning på arbetsmarknaden. Vi kan även anpassa målgrupper utefter önskemål, ex. många arbetsgivare vill arbeta för att få fler tjejer att välja tekniska yrken i framtiden, därför genomför vi på förfrågan även Tech Day endast för tjejer, vi kallar den dagen då för Girls Tech Day.

AMK för VUXNA

Tilläggstjänsterna sker utanför AMK bas-upplägget och offereras separat från Handelskammaren Mälardalen. Kontakta oss för mer info eller offert.

Handelskammaren Mälardalen erbjuder föreläsning i Arbetsmarknadskunskap för vuxna. Exempel på detta kan vara personer som går någon form av vuxenutbildning (Komvux, SFI, m.m) eller i olika arbetsmarknadsåtgärder så som försörjningsstöd/startverksamhet.

Syftet med föreläsningarna är att förbereda deltagarna inför att de ska ut på den svenska arbetsmarknaden. Det handlar om att öka kunskapen om var jobben finns, hur den regionala arbetsmarknaden ser ut och skapa motivation hos deltagarna att söka jobb eller vidare utbildning.

 • Föreläsning, standard 90 min

Handelskammaren Mälardalen erbjuder föreläsning i Arbetsmarknadskunskap följt av workshop för vuxna.

Exempel på målgrupp kan vara personer som går någon form av vuxenutbildning (Komvux, SFI, m.m) eller i olika arbetsmarknadsåtgärder så som försörjningsstöd/startverksamhet.

Syftet med föreläsningen är att förbereda deltagarna inför att de ska ut på arbetsmarknaden. Det handlar om att öka kunskapen om var jobben finns, hur den regionala arbetsmarknaden ser ut och att skapa motivation hos deltagarna att söka jobb eller vidare utbildning. Deltagarna deltar i workshopövningar under föreläsningens gång, där vi fördjupar oss i deltagarnas egna förutsättningar, kunskaper och egenskaper. För att tillsammans skapa bättre chanser på arbetsmarknaden. Vi genomför övningar kopplade till utbildning, attityd, erfarenheter och vikten av att söka information.

 • Föreläsning & workshop 180 min