För skola

För skolor i Örebro län

Arbetsmarknaden har idag stor efterfrågan på rätt kompetens samtidigt som många står utan jobb. Vi behöver tillsammans förbereda fler inför arbetslivet så att färre går ut i arbetslöshet.

Arbetsmarknadskunskap - ungdomar

Med arbetsmarknadskunskap i skolan informerar och inspirerar vi ungdomarna till att göra genomtänka studie- och yrkesval samt bli motiverade till studier. Föreläsningarna bygger på att vi pratar om arbetsmarknaden utifrån arbetsgivarnas perspektiv. För att göra det har vi kontinuerlig kontakt med lokala och regionala arbetsgivare samt myndigheter för att inhämta information om nuläget och framtidsspaningar

Vi erbjuder:

Kostnadsfritt för de skolor i Örebro län vars kommuner är samarbetspartners.

Om lektionen

”Jag tyckte att lektionen med arbetsmarknadskunskap var en bra lektion, jag lärde mig några nya grejer och fick typ en motivation att jobba hårdare i skolan”

– Elev gymnasiet år 2

Lektioner för elever

Grundskola
År 7 – vårterminen
År 9 – höstterminen

Gymnasiet
År 2 – höst och vårtermin

Föreläsningstid: ca 60 minuter

Föräldramöten

De viktigaste besluten tas ofta hemma vid köksbordet!

I samband med skolans föräldramöte kan vi träffa föräldrarna och ge dem en  uppdatering om framtidens arbetsmarknaden.

Lärarmaterial

Hur kan ni prata jobb och arbetsmarknad med eleverna?

Med material och/eller workshops från oss kan ni inkludera Arbetsmarknadskunskap i befintliga lektioner


Arbetsmarknadskunskap - arbetssökande och SFI

För kunna kompetensförsörja växande företag och klara av välfärdutmaningarna i Sverige samtidigt som vår befolkning blir allt äldre, behöver fler personer som är arbetslösa matchas mot bristyrken. Kunskap om arbetsmarknaden är en nyckel för att vuxna, som idag saknar jobb, ska få rätt förutsättningar till genomtänkta karriärval och motivation att ta sig ut i arbetslivet.

Vi erbjuder:

Tilläggstjänst utöver kommunavtalet. Kontakta oss för offert eller mer information. 

Om lektionen

”Nu blir jag mer självsäker och kommer använda kunskap från lektionen i livet”

– Elev SFI

Föreläsning för arbetssökande 

Handelskammaren Mälardalen erbjuder föreläsning i Arbetsmarknadskunskap för vuxna arbetssökande.

Syftet med föreläsningarna är att förbereda deltagarna inför att de ska ut på den svenska arbetsmarknaden. Det handlar om att öka kunskapen om var jobben finns, hur den regionala arbetsmarknaden ser ut och skapa motivation hos deltagarna att söka jobb eller vidare utbildning.

Föreläsning för SFI

Handelskammaren Mälardalen erbjuder föreläsning i Arbetsmarknadskunskap till studerande inom SFI

Syftet med föreläsningen är att förbereda deltagarna inför att de ska ut på arbetsmarknaden. Det handlar om att öka kunskapen om var jobben finns, hur den regionala arbetsmarknaden ser ut och att skapa motivation hos deltagarna att söka jobb eller vidare utbildning.