Handelskammaren Mälardalen

Kalendarium

SYV-träff högstadiet Örebro län

Den 12 oktober ligger fokus på lärlingsutbildning/anställning på gymnasiet och presentation av nytt studie- och yrkesverktyg som Arbetsmarknadskunskap tagit fram.

Är du en Studie- och yrkesvägledare som är verksam på en högstadieskola i Örebro län? Och missade du träffen vi hade 6 maj? Då välkomnar vi dig till en fysisk träff med oss på nytt datum: 12 oktober.

Program

09:30 - 09:50 Mingel och förmiddagsfika
09:50 - 10:20 Projekt Yrkestrainee - gymnasiala lärlingar
10:20 - 10:40 Workshop/diskussion
10:40 - 10:45 Kaffepåfyllning
10:45 - 11:05 Förhandsvisning av nytt SYV-verktyg
11:05 - 11:30 Workshop/diskussion
11:30 - 12:30 Vi bjuder på lunch

Lärlingsutbildning- och lärlingsanställning som gymnasieval

Yrkestrainee i Örebro län - Elise

Vi berättar om Handelskammarens senaste projekt ”Yrkestrainee” och om möjligheterna för en elev i år 9 att välja ett yrkesprogram på gymnasiet med lärlingsinriktning. Vi gästas även av personer från lärlingsskolor i länet som deltar i projektet, samt genomför en workshop kring yrkesprogram och lärlingskonceptet.

Förhandsvisning av nytt studie- och yrkesverktyg

Arbetsmarknadskunskap (AMK) Örebro - Lars, Emma, Magdalena

Vi förhandsvisar det digitala verktyget ”dittyrke.se” som AMK nationellt arbetar med och planerar lansera i år. Verktyget ska visa arbetsmarknaden, var jobben finns och hur en elev kan nå dem. Syftet är att bidra till förbättrad kompetensförsörjning genom att matcha drivkrafter hos elever mot innehåll i olika jobb. Det ska fungera som stöd till lärare, studie- och yrkesvägledare, arbets-förmedlare och föräldrar vid dialoger kring studie- och yrkesval. Vi vill även ha input från er hur verktyget, arbetsmarknadsveckor och AMK-lektioner passar bäst in i era läsår.

Handelskammarens tjänster

Information och anmälan

Tid

OBS! NYTT DATUM: 12 oktober 2022, kl 09:30-12:30 (vi tar emot i entrén).

Plats

Nordic Choice Hotels, Kungsgatan 14 Örebro

Information

För Studie- och yrkesvägledare på högstadieskolor i Örebro län, som inte hade möjlighet att delta på träffen 6 maj.

Sista anmälningsdag: 28 september 2022

AMK för dig som är Studie- och yrkesvägledare

Tillsammans med dig som studie- och yrkesvägledare har vi möjlighet att boka in AMK för era elever. Vill du boka in lektioner för kommande läsår? Läs mer här.

Har du frågor? Kontakta Elise som är ansvarig för eventet:

Elise Fahlander

  • Kommunikationsansvarig