Handelskammaren Mälardalen

Kalendarium

Regionalt kompetensforum - omställning och digitalisering

Regionalt kompetensforum är en mötesplats för dig som vill samarbeta för att främja lokal och regional kompetensförsörjning. Arbetsgivares och branschers
kompetensförsörjning diskuteras under temat omställning och digitalisering.
Hur står det till hos branscherna och hur har pandemin påverkat kompetensförsörjningsarbetet tillsammans med en ökad digitalisering?

Under mötet visas också nyheter och förändringar som har skett inom utbildningssystemet under denna tid. Behöver samverkan ske på nya sätt nu och framåt?

  • Dialog med företrädare för branscherna industri, besöksnäring och transportsektorn
  • Dialog med företrädare för Örebro kommun, Myndigheten för yrkeshögskolan och Örebro universitet.

Mötet arrangeras av Region Örebro län i samverkan med Handelskammaren Mälardalen och Svenskt Näringsliv.

Hela programmet kan ses här

Oskar Axelsson

  • Verkställande direktör

Samarbetspartners

 

Information och anmälan

Tid

7 december 2020, kl. 13.00-15.45

Plats

Online via Zoom

Information

Sista anmälan: 1 december

Mötet är kostnadsfritt och arrangeras av Region Örebro län i samverkan med Handelskammaren Mälardalen och Svenskt Näringsliv. Anmälan sker via Region Örebro län.