Handelskammaren Mälardalen

Kalendarium

IT-gruppen online - framtidens system

IT-branschen fortsätter att växa och utvecklingen av nya tekniker går snabbt. Hur ser det ut just nu och i framtiden hos de stora offentliga arbetsgivarna? Vi får bland annat lyssna till två experter hos de riktigt stora offentliga arbetsgivarna i länet. Digitaliseringen bland dessa går i hög fart och vilka blir utmaningarna?

Välkommen till en spännande inblick och dialog om framtidens IT.

Program

  • Åsa Andersson, områdeschef IT Region Örebro län
  • Per Brogevik, IT-direktör Örebro kommun
  • Dialog kring framtida utmaningar
  • Ny spännande portal för att locka talanger till Örebroregionen. Jenny Johansson, Business Region Örebro och Johan Arvidsson, Örebrokompaniet, presenterar den unika satsningen "Smart Move"
  • Dialog i breakoutrooms kring nätverket och ämnen 2021

IT-gruppen arbetar för att tillsammans bidra till tillväxt och utveckling av branschen och Örebro som it-stad genom att: lyfta IT-branschen, driva påverkansfrågor, samverka kring kompetensförsörjningsfrågor, verka för att företag i relaterade branscher etablerar sig i Örebro, samverka kring evenemang samt benchmarka och ”boosta” varandra.

Du som arbetar på ett företag som är medlem i Handelskammaren Mälardalen. Du som arbetar på ett företag som har minst 10 anställda, eller vars målsättning är att ha det inom ett år. Du som arbetar på ett företag vars verksamhet till största del är it-relaterad.

Det företag som du arbetar vid kan ha olika representanter som deltar i gruppen vid olika tillfällen. Men, det är viktigt att den som deltar har befogenhet att fatta beslut och kan medverka i beslutsprocessen.

Oskar Axelsson

  • Verkställande direktör
Med anledning av Covid-19 ges detta event endast online.

Information och anmälan

Tid

10 december 08.00-09.30.

Plats

Online via Zoom. Anslutningslänk fås via mail.

Information

Riktad inbjudan till medlemmar i Handelskammaren med verksamhet som till största del är it-relaterad. Deltagare bör helst ha en beslutsfattande position eller medverka i beslutsprocesser.

Sista anmälan: 9 december