Handelskammaren Mälardalen

Kalendarium

Nya krav vid import till EU: CBAM + nya dokumentkrav för vissa järn- och stålprodukter

I mitten av december 2022 nådde man inom EU en överenskommelse kring införandet av klimattullar eller mer formellt ”Carbon Border Adjustment Mechanism” (CBAM) som nu gradvis kommer att börja införas. Förslaget innebär i praktiken att företag som importerar varor till EU ska betala lika mycket för varornas koldioxidutsläpp som om de hade varit producerade inom unionen. Inledningsvis ska ett antal produkter (cement, gödningsmedel, elproduktion, järn och stål samt aluminium) omfattas av tullarna men på sikt kan fler varor bli aktuella. Från och med oktober 2023 införs redovisningskrav för företag som berörs.

Välkommen till ett onlineseminarium om Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM). CBAM är en nyckelkomponent i Europeiska Unionens strategi för att bekämpa klimatförändringar. Det är ett aktuellt och omdiskuterat ämne som kommer att påverka många aktörer runt om i världen, inklusive svenska företag. Under detta onlineseminarium kommer vi att utforska vad CBAM är, varför det har utvecklats och hur det påverkar svenska företag.

Föreläsningens innehåll:

  • Vad är CBAM?

Vi kommer att börja med att definiera CBAM och förstå dess grundläggande syfte och funktion. Vad är dess huvudmål, och hur fungerar det i praktiken?

  • Vilka produkter omfattas av CBAM?

En viktig aspekt av CBAM är dess omfattning. Vi kommer att titta närmare på vilka produkter som omfattas av CBAM och hur detta kan påverka olika sektorer.

  • Redovisningsplikt som börjar gälla den 1 oktober 2023

Vi kommer att gå igenom processen för att rapportera berörda produkter och vad företag behöver veta för att förbereda sig.

  • Övergångsfasen från oktober 2023 – 2026 och påverkan på svenska företag

Vi kommer att beskriva den tilltänkta övergångsperioden för CBAM och vilka åtgärder svenska företag behöver vidta för att anpassa sig till detta nya klimatregelverk. Vi kommer även att diskutera de potentiella effekterna på svenska företags verksamheter och konkurrenskraft.

  • Nya dokumentkrav för vissa järn- och stålprodukter

Från och med den 30 september 2023 är det förbjudet att importera eller köpa ett antal järn- och stålprodukter som bearbetas i länder utanför EU och som innehåller ryskt järn och stål.

Du som importör måste kunna styrka ursprunget. Vi kommer gå igenom vad som gäller för att ni ska fortsätta importera era varor till EU.

Vi ser fram emot att fördjupa oss i dessa ämnen och besvara era frågor under detta onlineseminarium om CBAM samt kraven kring bevis för import av järn- och stålprodukter.

Föreläsare

Anders Edlund och Hanna Runald

Mikael Wass

  • Marknadskoordinator
  • Medlemskap och internationell handel
Information och anmälan
Datum

7 november

Tid

9.00 - 10.00

Plats

Online via Zoom

Information
  • Kostnadsfritt
  • Sista anmälan den 6 november
Partner - Föreläsare
Samarbetspartner

Regional exportsamverkan är ett samarbete mellan Almi Mälardalen, Business Sweden, Enterprise Europe Network, EKN, Handelskammaren Mälardalen, Region Västmanland och Region Örebro län.

noimage