Handelskammaren Mälardalen

Kalendarium

IT-gruppen Örebro: nätverksträff hos Nexer Group

Hur ser framtidens verksamheter ut? 

I digitaliseringens tidevarv och en skakig omvärld blir det viktigare än någonsin att behålla det mänskliga perspektivet. Hur ska vi människor navigera genom digitalisering, AI, nya tekniker & hot mot cybersäkerheten?

Under morgonen får vi bland annat ta del av perspektiv från experter inom AI, cybersäkerhet samt framtidens ledarskap och organisationer. Det blir fokus på problematisering och dialog kring resultatet i de färska rapporterna Tomorrow Report 2023 & Tomorrow Report Global Edition som genomförts av Kantar Sifo på uppdrag av Nexer, de enda i sitt slag som visar på aktuella utmaningar och möjligheter inom teknik och digitalisering.

Kom och lufta dina frågeställningar, farhågor och idéer och gå där ifrån med nya!

PROGRAM (uppdateras)

Morgonens värd: Nexer Group. Erik Ågren, Business Area Manager berättar om företaget och tankar kring ledarskap och kultur.

Tomorrow Report - presentation av rapporten och de stora resultatrenderna följt av paneldialog. Erik Ågren - Nexer Group, Samuel Blad - Industridoktorand inom AI, Oskar Axelsson - Handelskammaren Mälardalen.

Handelskammaren genomförde en lyckad techday i slutet av januari i Västerås med målgrupp gymnasie-elever på samhälls-, och ekonomiprogrammet. Ta del av resultaten och medverkande företag. Sandra Verrone, marknadskoordinator Handelskammaren Mälardalen. 

Omvärldsspaning om de aktuella cyberhoten och vad som händer - bla attacker mot Tietoevry. Hur funkar robustheten egentligen när stora system ligger nere i flera veckor? Per Drageryd, Technical  Consultant Cybersecurity, Nexer Group

Under mötet ges även plats för dialog och erfarenhetsutbyte. Efter mötet välkomnar Nexer deltagare att stanna kvar för vidare dialog.

Moderator

Oskar Axelsson

  • Verkställande direktör

IT-gruppen för våra medlemmar i Örebro arbetar tillsammans för att bidra till tillväxt och utveckling av IT-branschen, och samverka kring kompetensförsörjning och andra utmaningar.

Vem kan vara med i IT-gruppen?

  • Du som arbetar på ett företag som är medlem i Handelskammaren Mälardalen.
  • Du som jobbar med kompetensförsörjningsfrågor för IT & digitalisering.
  • Du som arbetar på ett företag vars verksamhet till största del är it-relaterad.
  • Det företag som du arbetar vid kan ha olika representanter som deltar i gruppen vid olika tillfällen. Men, det är viktigt att den som deltar har befogenhet att fatta beslut eller kan medverka i beslutsprocessen.

Läs mer om IT- nätverket här.

Samarbetspartner


Information och anmälan

Datum

Fredag 15 mars 2024

Tid

Kl. 08.00-10.00
Kaffe & smörgås kl 08.00, programmet startar 08.30.

Plats

Nexer Group, Gustavsviksvägen 3, Örebro

Information
  • Vi bjuder kaffe / frukost
  • Spaningar & dialoger
  • Kostnadsfritt
  • Sista anmälan: 12 mars 2024

Är du inte medlem men vill komma på seminariet? Kontakta oss!

Deltagare