Handelskammaren Mälardalen

Kalendarium

IT-gruppen: nätverksträff på Aspire - hur står sig Sverige i techkonkurrensen? Copy

Hur står sig Sveriges konkurrenskraft framåt inom techbranschen?

Undersökningar visar att Sverige tappat fart jämfört med andra EU-länder och inte lägre är på pallplats, trots att digitaliseringens betydelse bara ökar i samhället. Hur ser investerare och talanger på utvecklingen och hur påverkar detta Örebro som en framgångsrik tech-stad?

Under den här frukosten tar vi även upp det viktiga jämställdhetsarbetet i branschen som går framåt, men fortsatt långsamt. Välkommen och träffa företrädare för branschen, lyssna till spännande spaningar och dialoger.

PROGRAM

Sverige ser inte ut att nå de högt uppsatta målen i digitaliseringspolitiken och görs rätt satsningar i den kommande budgeten? Tech Sverige lyfter fram flera områden där det behöva ökade krafttag för att vända trenden. Hur påverkar detta Sverige och Örebro? Christina Ramm-Ericson, näringspolitisk chef, Tech Sverige

Systemvetenskapliga programmet på Örebro Universitet har förändrat både kursinnehåll och undervisningsformer för att öka jämställdheten i branschen. Lyssna till lärare och studenter vad som görs för att vända trenden. Tanja E. Havstorm - Researcher and Lecturer in Information systems, Terese Larsson & Stephanie Maqdis - studenter systemvetenskapliga programmet. 

Nätverksträffen sker på Aspire (tidigare Nethouse) där vi också får höra vVD Anna Elmjsö berätta om företaget.

Under morgonen ges utrymme för frågor och dialog.

Moderator

Oskar Axelsson

  • Verkställande direktör

IT-gruppen för våra medlemmar i Örebro arbetar tillsammans för att bidra till tillväxt och utveckling av IT-branschen, och samverka kring kompetensförsörjning och andra utmaningar.

Vem kan vara med i IT-gruppen?

  • Du som arbetar på ett företag som är medlem i Handelskammaren Mälardalen.
  • Du som jobbar med kompetensförsörjningsfrågor för IT & digitalisering.
  • Du som arbetar på ett företag vars verksamhet till största del är it-relaterad.
  • Det företag som du arbetar vid kan ha olika representanter som deltar i gruppen vid olika tillfällen. Men, det är viktigt att den som deltar har befogenhet att fatta beslut eller kan medverka i beslutsprocessen.

Läs mer om IT- nätverket här.

Deltagare

Samarbetspartner

Information och anmälan

Datum

Fredag 1 december 2023

Tid

Kl. 08.00-09.45
Kaffe & smörgås kl 08.00, programmet startar 08.30.

Plats

Aspire, Fabriksgatan 47, Örebro

Information
  • Vi bjuder kaffe / frukost
  • Spaningar & dialoger
  • Kostnadsfritt
  • Sista anmälan: 27 nov 2023

Är du inte medlem men vill komma på seminariet? Kontakta oss!