Handelskammaren Mälardalen

Kalendarium

Rekryteringsnätverket: mångfaldssmarta företag och organisationer

Rekryteringsnätverket vänder sig till dig som rekryterar och/eller jobbar med employer branding i Örebro län. Genom nätverket får du kunskap, stöd och inspiration så att du blir bättre på att rekrytera erfarna och efterfrågade medarbetare. Varje nätverksträff har ett aktuellt tema och det finns tid för dialog och diskussion.

Vill du lära dig mer om hur mångfalden kommer prägla vardagen i ditt företag/organisation? Vill du bättre förstå hur arbetsplatskultur, normer och fördomar påverkar dina affärer och samarbeten?

Då är du välkommen till MINE Örebros inspirationsföreläsning den 18 september där Ingela Ernestam och Hndren Ghasabi Ghaderi berättar och inspirerar om hur mångfalden redan präglar vardagen och utvecklingen i vårt närings- och arbetsliv.

MINE bygger på en framgångsmodell från Malmö som MINE Örebro nu arbetar med i Hällefors och Örebro.

Varmt välkommen!

Vill du vara med i nätverket? Mejla din anmälan till Anette Holm.

Rekryteringsnätverket träffas 2 gånger per år för att utbyta erfarenheter, knyta kontakter och benchmarka kring hur man på bästa sätt kan samverka och organisera sig för att stärka regionens och arbetsgivarnas attraktivitet på kompetensmarknaden. Rekryteringsnätverket samarbetar också kring medflyttarrekrytering.

Arbetar du som chef eller ledare, med HR, rekrytering, marknadsföring eller kommunikation – på stort som litet företag eller kanske i en organisation i Örebro län – då är det här nätverket för dig!

MINE Örebro arbetar för att främja kompetensförsörjning, öka inkludering och stärka mångfaldskunskapen inom företag och organisationer i Örebroregionen. MINE har en tydlig vision med målet att korta sträckan mellan nya svenskar och ett första jobb. Övertygelsen om att mångfald berikar förenar de företag och organisationer som ingår i MINE Örebro.

Information och anmälan

Tid

18 september 2018, 15.00-16.30

Plats

Handelskammaren Mälardalen - plan 2, Rudbecksgatan 7, Örebro.

Information

Vi bjuder på te, kaffe och eftermiddagsfika.

Sista anmälningsdag: 14 september 2018

Rekryteringsnätverket är kostnadsfritt och  ingår i medlemskapet för företag som är medlemmar i Handelskammaren Mälardalen.

De företag och organisationer som inte är medlemmar i Handelskammaren betalar en avgift för Rekryteringsnätverket.

Mer information om Rekryteringsnätverket hittar du här