Handelskammaren Mälardalen

Kalendarium

Nu ritar vi om kartan - Extra föreningsmöte Handelskammaren Mälardalen

”Vad är det som gör en region attraktiv så att människor och företag vill flytta dit?”

Medlemmarna i Handelskammaren Mälardalen kallas härmed till extra föreningsmöte onsdagen den 19 september 2018 16.00 hos oss på Vasagatan 20 A. Vi bjuder på kaffe med något riktigt gott till.

I anslutning till föreningsmötet blir det spännande föredrag av Bo Wictorin som på ett underfundigt sätt och med statistiken som stöd lyfter fram både möjligheter och utmaningar i vår nya ”storregion” Västmanland – Eskilstuna/Strängnäs – Örebro.

Mötesärenden

§ 1  Mötets öppnande
§ 2  Fastställande av röstlängd
§ 3  Fråga om mötet är stadgeenligt utlyst
§ 4  Fastställande av dagordning
§ 5  Val av ordförande och sekreterare för mötet
§ 6  Val av två justerare, som jämte ordföranden skall justera protokollet
§ 7  Presidiets förslag till förändring av stadgar med nya geografiska gränser
        (ett första bifall av två erhölls på ordinarie årsmöte 14 maj)
§ 8  Övriga ärenden

Om du inte har möjlighet att närvara kan du istället fylla i och skriva under nedanstående fullmakt. Maila den inskannade/fotade fullmakten till anna@handelskammarenmalardalen.se.

Bo Wictorin är analytiker, han kommer att prata om möjligheter och utmaningar i vår nya "storregion".

Information och anmälan

Tid

19 september 2018, kl 16.00-17.00
Kaffebuffén står uppdukad från 15.30

Plats

Handelskammaren Mälardalen, Vasagatan 20a, Västerås

Information

Alla företag som är medlemmar i Handelskammaren Mälardalen inbjuds att delta vid föreningsmötet.

Antalet platser per företag är begränsat till 2 personer.

Sista anmälan: 18september 2018