Handelskammaren Mälardalen

Kalendarium

Lyckas med dina affärer i Danmark - Västerås

Är du och ditt företag intresserade av att göra lyckade affärer i Danmark? Vi på Regionalt Exportcenter i Örebro län bjuder härmed in dig och ditt företag till en inspirerande förmiddag med fokus på affärsmöjligheterna i Danmark.

Vi på Internationaliseringsrådet i Västmanland bjuder härmed in dig och ditt företag till en inspirerande förmiddag med fokus på affärsmöjligheterna i Danmark.

Den danska marknaden har stor potential för svenska företag och utgör idag Sveriges femte största exportland. Den geografiska närheten gör att landet är ett bra första ex-portland för många små- och medelstora företag. Språk och kultur är närliggande och det krävs relativt små resurser för att utvärdera marknaden samt starta försäljning i jämförelse med marknader längre bort.

Syftet med seminariet är att få en ökad kunskap om affärsmöjligheter, kulturella skillnader och vad man ska tänka på för att lyckas i Danmark. Seminariet kommer även belysa eventuella hinder vid etablering och vad man bör tänka på när/om man ger sig in på den danska marknaden.

Program

8.30 Kaffe och registrering

8.45 Hej och välkommen - Regionalt exportcenter Västmanland, Carina Lahall, ansvarig EEN, Almi

9.00 Affärsmöjligheter och utmaningar i Danmark från ett svenskt företags perspektiv - Mikaela Sundberg, Trade Commissioner Denmark

9.45 Affärskultur och Danmarks synsätt på svenskt företagande - Jesper Vestergård Hansen EEN

10.30 Kaffe och smörgås

10.45 Hur kan EKN hjälpa er att göra fler och säkrare exportaffärer och samtidigt underlätta er finansiering? - Robert Wickman EKN

 

Ett seminarium du inte vill missa!

För mer information, kontakta:

Gustavo Santoyo
Almi Mälardalen
072-543 90 80
gustavo.santoyo@almi.se

Thor-Björn Käck

  • Projektledare
  • Medlemskap, infrastruktur och internationell handel

Information och anmälan

Tid

11 juni kl.08.30-11.30

Plats

Aros Congress Center

Information

 

Vi vill ha din anmälan senast 6 juni.

För mer information, kontakta:
Gustavo Santoyo, Almi Mälardalen
072-543 90 80, gustavo.santoyo@almi.se