Handelskammaren Mälardalen

Kalendarium

Kompetensnätverket - tema rekrytering

Kompetensnätverket är mötesplatsen för dig inom näringslivet som vill samverka kring kompetensförsörjning och kompetensutveckling, utbyta erfarenhet och få ökad kunskap inom kompetensförsörjningsområdet.

På agendan den 22 mars:

  • Svenskt Näringslivs rekryteringsenkät 2018

Kristin Lahed, regionchef på Svenskt Näringsliv presenterar resultaten från den senaste rekryteringsenkäten. Att rekrytera rätt medarbetare är en stor utmaning för många företagare i länet. I takt med att ekonomin och arbetsmarknaden går för högtryck har kompetensbristen inom många branscher blivit alltmer utbredd. Konsekvenserna för företagens tillväxt och möjlighet att svara mot kundernas efterfrågan är påtaglig.

Svenskt Näringsliv har sedan 1999 kartlagt företagens kompetensbehov på bransch och länsnivå. Hur ser kompetensbristen ut? Vad blir konsekvenserna för företagen? Via vilka kanaler väljer företagen att rekrytera? Vilka kompetenser efterfrågas? Och hur löser företagen sina rekryteringsproblem?

  • Att arbeta med talangrekrytering - exempel från andra regioner

Anette Holm som är projektledare inom området kompetensförsörjning på Handelskammaren Mälardalen delar med sig av erfarenheter från projektet Talent Attraction Management i Örebro län - ett projekt där Handelskammaren samarbetat med Region Örebro län, åtta av Örebro läns 12 kommuner och ett 20-tal arbetsgivare under fyra år.

Handelskammarens Kompetensnätverk är ett forum där näringslivet får möjlighet att samverka kring kompetensförsörjning och kompetensutveckling, utbyta erfarenhet, lyfta fram kompetensbehov på kort och lång sikt diskutera utbildningsformer och samverkansbehov med det offentliga. I nätverket får du träffa personer från andra företag som har liknande utmaningar som du och dina kollegor har.

Kompetensnätverket är till för dig som arbetar med HR, kompetensutveckling, rekrytering eller bemanning och som vill utveckla din kunskap till nytta för dig själv och ditt företag.
Kompetensnätverket är kostnadsfritt för medlemmar. Övriga deltagare betalar en avgift på 3 000 kr/år (ex moms). Det går självklart att bli medlem när som helst under året. Är du intresserad av att höra mer om Handelskammarens Kompetensnätverk, tveka inte att kontakta oss!

Information och anmälan

Tid

22 mars 2018, kl 7.30-10.00

Plats

Handelskammaren Mälardalen - Vasagatan 20 A, Västerås.

Information

Kostnadsfritt för medlemmar i Handelskammaren Mälardalen, men anmälan krävs. Ta kontakt med Maria Granberg för mer information.

Frukost serveras från kl 07.30, programmet börjar kl 8.00 och avslutas 10.00