Handelskammaren Mälardalen

Kalendarium

Kompetensnätverket

Kompetensnätverket är mötesplatsen för dig inom näringslivet som vill samverka kring kompetensförsörjning och kompetensutveckling, utbyta erfarenhet och få ökad kunskap inom kompetensförsörjningsområdet.

På agendan den 22 november:

  • Att arbeta med talangrekrytering - exempel från andra regioner

Anette Holm som är projektledare inom området kompetensförsörjning på Handelskammaren Mälardalen delar med sig av erfarenheter från projektet Talent Attraction Management i Örebro län - ett projekt där Handelskammaren samarbetat med Region Örebro län, åtta av Örebro läns 12 kommuner och ett 20-tal arbetsgivare under fyra år.

  • Relocation Service

En av de viktigaste faktorerna för att för en lyckad regional tillväxt är arbetsgivares möjlighet att rekrytera kompetent och konkurrenskraftig arbetskraft. Det blir allt mer vanligt att rekrytera medarbetare från andra länder. Christina Davies berättar mer om Handelskammarens arbete med att hjälpa till i bemötandet av internationell arbetskraft - från start till mål.

  • Jobbpunkt Mimer

Mimer driver framgångsrikt Jobbpunkt Mimer som är ett jobb- och matchningscenter för arbetssökande och arbetsgivare i Västerås. Närmare 70 procent av deltagarna får arbete, startar eget eller påbörjar en utbildning när de är klara. Jobbcoach Maria Lindelöf informerar om verksamheten och hur de kan samverka med näringslivet.

Handelskammarens Kompetensnätverk är ett forum där näringslivet får möjlighet att samverka kring kompetensförsörjning och kompetensutveckling, utbyta erfarenhet, lyfta fram kompetensbehov på kort och lång sikt diskutera utbildningsformer och samverkansbehov med det offentliga. I nätverket får du träffa personer från andra företag som har liknande utmaningar som du och dina kollegor har.

Kompetensnätverket är till för dig som arbetar med HR, kompetensutveckling, rekrytering eller bemanning och som vill utveckla din kunskap till nytta för dig själv och ditt företag.
Kompetensnätverket är kostnadsfritt för medlemmar. Övriga deltagare betalar en avgift på 3 000 kr/år (ex moms). Det går självklart att bli medlem när som helst under året. Är du intresserad av att höra mer om Handelskammarens Kompetensnätverk, tveka inte att kontakta oss!

Information och anmälan

Tid

22 november 2018, kl 7.30-10.00

Plats

Handelskammaren Mälardalen - Vasagatan 20 A, Västerås.

Information

Kostnadsfritt för medlemmar i Handelskammaren Mälardalen, men anmälan krävs. Ta kontakt med Maria Granberg för mer information.

Frukost serveras från kl 07.30, programmet börjar kl 8.00 och avslutas 10.00