Handelskammaren Mälardalen

Kalendarium

IT-gruppen online: tema utbildning och matchning

IT-branschen fortsätter att växa och utvecklingen av nya tekniker går snabbt. Situationen just nu med pandemin har dessutom på kort tid ökat kraven på digitalisering ytterligare i många verksamheter och kompetensbehovet kommer vara stort framöver. Hur ser innehållet ut på några utbildningar i länet från gymnasiet och vidare idag? Hur matchar detta det kommande behovet?

Välkommen till en spännande dialog om utbildning och framtid inom IT-branschen. Hur ser innehållet ut? Hur är söktrycket? Vi lyssnar på representanter från olika utbildningar följt av digitala gruppdialoger.

Program

  • Inriktningar inom IT på gymnasienivå - Tullängsgymnasiet och NTI-gymnasiet
  • Utbildningar inom IT på yrkeshögskolan - EC Utbildning
  • Systemvetarprogrammet - Örebro Universitet
  • Digitala gruppdialoger och erfarenhetsutbyte

IT-gruppen arbetar för att tillsammans bidra till tillväxt och utveckling av branschen och Örebro som it-stad genom att: lyfta IT-branschen, driva påverkansfrågor, samverka kring kompetensförsörjningsfrågor, verka för att företag i relaterade branscher etablerar sig i Örebro, samverka kring evenemang samt benchmarka och ”boosta” varandra.

Du som arbetar på ett företag som är medlem i Handelskammaren Mälardalen. Du som arbetar på ett företag som har minst 10 anställda, eller vars målsättning är att ha det inom ett år. Du som arbetar på ett företag vars verksamhet till största del är it-relaterad.

Det företag som du arbetar vid kan ha olika representanter som deltar i gruppen vid olika tillfällen. Men, det är viktigt att den som deltar har befogenhet att fatta beslut och kan medverka i beslutsprocessen.

Oskar Axelsson

  • Verkställande direktör
Med anledning av Covid-19 ges detta event endast online.

Information och anmälan

Tid

6 oktober 08.00-09.30

Information

Riktad inbjudan till medlemmar i Handelskammaren med verksamhet som till största del är it-relaterad. Deltagare bör helst ha en beslutsfattande position eller medverka i beslutsprocesser.

Online via Zoom - du får anslutningslänk i bekräftelsemailet.

Sista anmälan: 5 oktober