Handelskammaren Mälardalen

Kalendarium

IT-gruppen på Örebro Universitet & ORU Innovation Arena

Digitaliseringen närmast sköljer över oss och tillväxten inom IT-bolagen i Örebro förväntas öka framöver. Örebro Universitet spelar en viktig nyckelroll för att tillgodose branschen med rätt typ av kompetens och samtidigt bedriva forskning och utveckling inom digitala spetsområden. För att lyckas med detta, och dessutom attrahera studenter att stanna kvar i vår region, är samarbetet med näringslivet en central faktor.

Målet med den här träffen är att få mer kunskap i hur universitet jobbar just nu och vilka möjligheter det finns för samverkan på olika sätt med IT-bolagen.

Välkommen till en spännande nätverksträff.

Program

  • Inledning och presentation deltagare
  • Örebro Universitet och samverkan med näringslivet. Vad är på gång just nu och vilka möjligheter finns inom studentsamverkan? Pia Ridderby, enhetschef ORU Innovation Arena.
  • Civilingenjörsutbildning Datateknik. Vilket innehåll har utbildningen, hur sker kontakter med näringslivet och hur har det gått för de första studenterna? Lars Karlsson, programansvarig Datateknik.
  • Forskarsamverkan med näringslivet. Vilka möjligheter och ämnesområden finns och hur fungerar det praktiskt? Jacob Ehnfors, enhetschef samverkan, Örebro Universitet.
  • Gemensam dialog och möjlighet till mingel och frågor. Utrymme ges för att prata med talare ovan. På plats finns även Natalie Henriksson, koordinator karriär- och framtid & Karin Collén, utbildning/forskningssamverkan, Camilla Ulvmyr & Mikael Klintberg, verksamhetsledare AI Impact lab. 

Efter mötet erbjuds studiebesök på universitetets Robotlab och guidning. Robotlabbet är en del av Centrum för tillämpade autonoma sensorsystem (AASS). Syftet är blanda annat att ge företag möjlighet att i en så verklig miljö som möjligt testa och vidareutveckla sina idéer inom AI och autonoma system.

IT-gruppen arbetar för att tillsammans bidra till tillväxt och utveckling av branschen och Örebro som it-stad genom att: lyfta IT-branschen, driva påverkansfrågor, samverka kring kompetensförsörjningsfrågor, verka för att företag i relaterade branscher etablerar sig i Örebro, samverka kring evenemang samt benchmarka och ”boosta” varandra.

Du som arbetar på ett företag som är medlem i Handelskammaren Mälardalen. Du som arbetar på ett företag som har minst 10 anställda, eller vars målsättning är att ha det inom ett år. Du som arbetar på ett företag vars verksamhet till största del är it-relaterad. Det företag som du arbetar vid kan ha olika representanter som deltar i gruppen vid olika tillfällen. Men, det är viktigt att den som deltar har befogenhet att fatta beslut och kan medverka i beslutsprocessen.

Oskar Axelsson

  • Verkställande direktör
Deltagare

I samarbete med

Information och anmälan

Tid

1 mars kl 08.00-09.30. Drop in från 07.30 med kaffe och smörgås.

Direkt efter mötet finns möjlighet till studiebesök på Robotlabbet (till ca 10.30)

Plats

Labbet, ORU Innovationsarenan, Örebro Universitet, Fakultetsgatan 1.

Information

Riktad inbjudan till medlemmar i Handelskammaren med verksamhet som till största del är it-relaterad. Deltagare bör helst ha en beslutsfattande position eller medverka i beslutsprocesser.

Sista anmälan: 27 februari