Handelskammaren Mälardalen

Kalendarium

IT-gruppen: dialog och workshop - gemensamma utmaningar i branschen

IT-branschen fortsätter att utvecklas i en mycket hög hastighet. Pandemin har ställt saker på sin spets som innebär att en stor mängd nya verksamheter ska digitaliseras på kort tid. Lägg där till allt som sker inom automation, industri, AI och dataanalys för att nämna några exempel. I Örebro finns idag många starka IT-företag och även myndigheter med till hög grad IT-relaterad verksamhet.

Hur ska vi regionalt kunna matcha det stora kompetensbehov som finns och vilka insatser saknas? Kan branschen gå samman för en regional effektivare kompetensförsörjning? Hur lockas IT-talanger till Örebro när distansarbete blir det nya normala?

Under den här nätverksträffen sätter vi fokus på dialog tillsammans med högt i tak och olika ingångar. Vi försöker identifiera de gemensamma behov som finns och även sätta upp idéer och riktlinjer framåt. Under mötet deltar både renodlade IT-företag, andra större arbetsgivare samt utbildningsaktörer inom området.

Välkommen till en inspirerande nätverksträff!

Program

  • Inledning och presentation
  • Kort trendspaning: Myndigheten för Yrkeshögskolan har tagit fram en områdesanalys för IT-branschen med sex olika trender och behov
  • Workshop i grupper utifrån frågeställningar
  • Gemensam avslutning med input, sammanställning och nästa steg

IT-gruppen arbetar för att tillsammans bidra till tillväxt och utveckling av branschen och Örebro som it-stad genom att: lyfta IT-branschen, driva påverkansfrågor, samverka kring kompetensförsörjningsfrågor, verka för att företag i relaterade branscher etablerar sig i Örebro, samverka kring evenemang samt benchmarka och ”boosta” varandra.

Du som arbetar på ett företag som är medlem i Handelskammaren Mälardalen. Du som arbetar på ett företag som har minst 10 anställda, eller vars målsättning är att ha det inom ett år. Du som arbetar på ett företag vars verksamhet till största del är it-relaterad. Det företag som du arbetar vid kan ha olika representanter som deltar i gruppen vid olika tillfällen. Men, det är viktigt att den som deltar har befogenhet att fatta beslut och kan medverka i beslutsprocessen.

Oskar Axelsson

  • Verkställande direktör
Med anledning av Covid-19 ges detta event endast online.

Information och anmälan

Tid

14 september kl. 09.00-10.30

Plats

Online via Zoom. Anslutningslänk fås via mail.

Information

Riktad inbjudan till medlemmar i Handelskammaren med verksamhet som till största del är it-relaterad. Deltagare bör helst ha en beslutsfattande position eller medverka i beslutsprocesser.

Sista anmälan: 13 september