Handelskammaren Mälardalen

Kalendarium

Infrastruktur och Logistikarenan: nätverksträff #1 2024

infrastruktur

Infrastruktur och Logistikarenan (ILA) är Handelskammarens nätverk för logistikberoende företag inom alla transportslag. Du som arbetar med företagets godstransporter fyller en viktig funktion för ditt företags affärer. Utan möjligheter till ett välfungerande logistikupplägg och en välfungerande infrastruktur drabbas näringslivet negativt.

Uppstart i nätverket för 2024! Vi träffas på Handelskammaren Mälardalens kontor i Västerås.

 • Presentationsrunda
 • Introduktion, konjunkturläge & omvärldsspaning. Vad säger företagen i regionen om 2024 och utmaningar framåt? Hur påverkar rådande omvärldsläge Mälardalen?  Oskar Axelsson, VD Handelskammaren Mälardalen.
 • Totalförsvarets påverkan på näringsliv och infrastruktur - Olle Ytterberg, Combitech
  Omvärldsläget har drastiskt förändrat vår syn på försvarsfrågorna och i slutet på 2023 kom en ny rapport från Försvarsberedningen vilken aviserar stora förändringar framåt. Samtidigt är samhället kraftigt förändrat jämfört med för 30-50 år sedan. Hur kommer näringslivet att påverkas framåt, vilken beredskap finns, och vilken roll får specifikt logistik och infrastrukturfrågorna i Mälardalen? 

Olle Ytterberg är rådgivare inom strategi och totalförsvar vid Combitech och har mångårig erfarenhet av arbete med public affairs och strategisk affärsutveckling inom försvars- och säkerhetspolitik.

 • Fika och nätverkande
 • Viktigaste utmaningarna under 2024?
  Workshop, dialog och erfarenhetsutbyte. Informationen skapar även underlag för kvalitativa kommande nätverksträffar.
 • Kalender för 2024 och övriga frågor

Nätverket är till för personal som arbetar med logistiska funktioner och som vill utveckla sin kunskap till nytta för sig själv och företaget.
I nätverket får du träffa personer från andra företag som har liknande utmaningar som du och dina kollegor har. Du får omvärldsbevakning inom infrastrukturområdet och kan direkt vara med och ge inspel till Handelskammarens påverkansarbete inom infrastrukturområdet.
Varje nätverksträff har ett aktuellt tema där vi bjuder in externa föreläsare som delar med sig av sin kunskap och för diskussion med gruppen.
Alla företag verksamma i Västmanland eller närliggande län, för vilka logistik och transporter spelar stor roll är välkomna att vara med i nätverket.

Du som arbetar på ett företag som transporterar varor eller har varor som transporteras.
Du som arbetar på ett företag vars verksamhet till stor del av beroende av en väl fungerande logistik eller är beroende av en väl fungerande infrastruktur.
Det företag som du arbetar vid kan ha olika representanter som deltar i nätverket vid olika tillfällen. Men, det är viktigt att den som deltar har befogenhet att fatta beslut och kan medverka i beslutsprocessen.

Oskar Axelsson

 • Verkställande direktör
Deltagare

Information och anmälan

Tid

Tisdag 5 mars 2024
13.00-15.45 (ca)

Plats

Handelskammaren Mälardalen, Vasagatan 20A, Västerås

Information

Under träffen bjuds på smörgås och kaffe/te

Sista anmälan: 1 mars