Handelskammaren Mälardalen

Kalendarium

Infrastruktur och Logistikarenan: Nätverksträff 28 november

infrastruktur

Infrastruktur och Logistikarenan (ILA) är Handelskammarens nätverk för logistikberoende företag inom alla transportslag. Du som arbetar med företagets godstransporter fyller en viktig funktion för ditt företags affärer. Utan möjligheter till ett välfungerande logistikupplägg och en välfungerande infrastruktur drabbas näringslivet negativt.

Nätverket träffas den 28 november hos m4 gruppen. Nätverksmötet börjar med gemensam lunch på Kalles restaurang som är i samma byggnad som m4 gruppens kontor.
 • Gemensam lunch på Kalles restaurang 
 • Runda runt bordet
  aktuellt på din hemmaplan.
 • Om m4 gruppen & hållbarhetsmål
  Jonas Lindblom, VD m4 gruppen berättar om företaget, historia, nuläge och framtid. Robert Dahlberg, Hållbarhetschef på m4 gruppen berättar om företagets hållbarhets-mål och hur dom ska nås.
 • Vad behövs för fullt utbyggt HCT & BK4 vägnät
  Per Broholm, Regionchef Sveriges Åkerier berättar om BK4 och HCT transporter. Vad behövs för ett fullt utbyggt vägnät?
 • Fika och nätverkande 
 • Elektrifieringserfarenheter nu och då
  Roger Blom projektledare på m4 Gruppen arbetar idag med elektrifierings projekt. Han berättar om projekt han varit involverad i tidigare samt projekt han jobbar med nu samt kommenterar om elektrifiering av vägtransporter i allmänhet.
 • Kalender för 2024 och övriga frågor
  Kom gärna med förslag på vad du skulle vilja att vi lyfter inom nätverket 2024.

Nätverket är till för personal som arbetar med logistiska funktioner och som vill utveckla sin kunskap till nytta för sig själv och företaget.
I nätverket får du träffa personer från andra företag som har liknande utmaningar som du och dina kollegor har. Du får omvärldsbevakning inom infrastrukturområdet och kan direkt vara med och ge inspel till Handelskammarens påverkansarbete inom infrastrukturområdet.
Varje nätverksträff har ett aktuellt tema där vi bjuder in externa föreläsare som delar med sig av sin kunskap och för diskussion med gruppen.
Alla företag verksamma i Västmanland eller närliggande län, för vilka logistik och transporter spelar stor roll är välkomna att vara med i nätverket.

Du som arbetar på ett företag som transporterar varor eller har varor som transporteras.
Du som arbetar på ett företag vars verksamhet till stor del av beroende av en väl fungerande logistik eller är beroende av en väl fungerande infrastruktur.
Det företag som du arbetar vid kan ha olika representanter som deltar i nätverket vid olika tillfällen. Men, det är viktigt att den som deltar har befogenhet att fatta beslut och kan medverka i beslutsprocessen.

Information och anmälan

Tid

28 november 2023,
12.00-15.00

Plats

m4 gruppen & Kalles Restaurang
Kraftlinjegatan 14
Västerås

Information

Sista anmälan: 22 november