Handelskammaren Mälardalen

Kalendarium

Infrastruktur och Logistikarenan: Nätverksträff 7 mars

Infrastruktur och Logistikarenan (ILA) är Handelskammarens nätverk för logistikberoende företag inom alla transportslag. Du som arbetar med företagets godstransporter fyller en viktig funktion för ditt företags affärer. Utan möjligheter till ett välfungerande logistikupplägg och en välfungerande infrastruktur drabbas näringslivet negativt.

Nätverket har en digital nätverksträff den 7 mars och dagens agenda är:

  • Runda runt bordet – aktuellt på din hemmaplan.
  • Dagens värd TSG berättar om företaget samt vi för en gruppdiskussion om sjöfartens utmaningar och möjligheter
    Eric Hjalmarsson VD på TSG är idag värd för mötet. Eric berättar om TSG utveckling och erbjudande samt vi diskuterar gemensamt sjöfartens styrkor, möjligheter och utmaningar. 
  • Brexit och sammanfattning tullkunskap
    Kristian Sördell-Halse besöker nätverket igen och uppdaterar oss om Brexit samt håller en sammanfattning om tullkunskap. Ni får den kunskapen man i ledande ställning behöver ha inom tullområdet samt vi kommer ha en diskussion om tullförfaranden som sparar kostnader. 
  • Kalender och övriga frågor.

Nätverket är till för personal som arbetar med logistiska funktioner och som vill utveckla sin kunskap till nytta för sig själv och företaget.
I nätverket får du träffa personer från andra företag som har liknande utmaningar som du och dina kollegor har. Du får omvärldsbevakning inom infrastrukturområdet och kan direkt vara med och ge inspel till Handelskammarens påverkansarbete inom infrastrukturområdet.
Varje nätverksträff har ett aktuellt tema där vi bjuder in externa föreläsare som delar med sig av sin kunskap och för diskussion med gruppen.
Alla företag verksamma i Västmanland eller närliggande län, för vilka logistik och transporter spelar stor roll är välkomna att vara med i nätverket.

Du som arbetar på ett företag som transporterar varor eller har varor som transporteras.
Du som arbetar på ett företag vars verksamhet till stor del av beroende av en väl fungerande logistik eller är beroende av en väl fungerande infrastruktur.
Det företag som du arbetar vid kan ha olika representanter som deltar i nätverket vid olika tillfällen. Men, det är viktigt att den som deltar har befogenhet att fatta beslut och kan medverka i beslutsprocessen.

Thor-Björn Käck

  • Projektledare
  • Medlemskap, infrastruktur och internationell handel

Information och anmälan

Tid

7 mars 2023,
13.00-16.00

Plats

TSG, Slakterigatan 10, Västerås

Information

Sista anmälan: 2 mars 2023